For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
uva.nl
Amsterdam Executive Programme in Actuarial Science
Compare programme

Carrière

De AEMAS afgestudeerde heeft diepgaande kennis van methoden en technieken die worden toegepast bij het ontwerpen, beheren en managen van producten voor afdekking van financiële risico’s. Als actuaris ben je in staat om risico’s in kaart te brengen, meetbaar te maken, af te dekken en te beheersen. Daarmee kun je je nuttig maken in functies in de financiële sector, zoals als risicomanager, productontwikkelaar, of data scientist. UvA alumni vinden we in de hele financiële sector: bij verzekeraars, pensioenuitvoerders, banken, IT-bedrijven, en in de consultancy van de Big-4 accountantsfirma’s tot kleine gespecialiseerde adviesbureau’s.

Verder na afronding van de opleiding

Na afloop van de vakken uit jouw programma-op-maat beschik je over de kennis en vaardigheden die je nodig hebt om de rol van actuaris succesvol te kunnen vervullen:

  • Je kunt rekenmodellen maken voor het kwantificeren en afdekken van financiële risico’s;
  • Je hebt gespecialiseerde kennis van de risico’s, de producten en de processen in de financiële sector.

Het beroep van de actuaris vraagt méér dan alleen academische kennis:

  • Financiële producten en financiële bedrijven bevinden zich in een wereld van wet- en regelgeving, je hebt die praktische kennis nodig!
  • De actuaris neemt verantwoordelijkheid voor de risico’s die hij/zij managet: klanten moeten immers kunnen vertrouwen op de instelling waar ze hun geld aan toevertrouwen. In functies als certificerend actuaris en actuariële functie draag je zichtbaar die verantwoordelijkheid.
  • De actuaris gaat veel verder dan de data-scientist door klanten centraal te stellen en ethische vraagstukken op te lossen. De beroepsethiek helpt je daarbij.  

De Postmaster Actuarial Practice Cycle geeft je de perfecte aanvulling voor deze behoeften: praktijkkennis en beroepscompetenties voor het gehele actuariële werkveld.  Daarmee kun je ook lid worden van het Koninklijk Actuarieel Genootschap en de titel AAG voeren. Je carrièremogelijkheden worden dan nog verder verruimd.   

Contact

Heb je vragen over de Amsterdam Executive Master in Actuarial Science?