For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
uva.nl
Binnen de Amsterdam Executive Master of Actuarial Science zijn er 2 inschrijvingsvormen. Je volgt óf het traject naar het AEMAS Certificaat: AEMAS Contracttraject. Of het traject naar een MSc-diploma: MSc Actuarial Science and Mathematical Finance in deeltijd. Beide trajecten geven toegang tot de opleiding Actuarial Practice Cycle (APC).

Overeenkomsten

  • Volledig parttime studietraject op maat.
  • Modulaire inschrijving: je bepaalt je planning grotendeels zelf.
  • Het curriculum is gelijk.
  • De toelatingseisen zijn gelijk: minimaal een academisch bachelor diploma in actuariaat, econometrie, scheikunde, natuurkunde, wiskunde of een vergelijkbare kwantitatieve opleiding.

Verschillen

AEMAS Contracttraject

MSc AS&MF in deeltijd

Geen harde knip tussen premasterfase en masterfase

Harde knip tussen schakeltraject en MSc

Niet mogelijk om te switchen naar het MSc- traject

Wel mogelijk om te switchen naar het Contracttraject

Scriptievrijstelling is mogelijk

Scriptievrijstelling is niet mogelijk

Aantal vrijstellingen niet gemaximeerd

Vrijstellingen in MSc tot maximaal 18 EC

Wordt afgerond met een UvA Certificaat

Wordt afgerond met een NVAO geaccrediteerd  MSc diploma

Na succesvolle afronding van de APC voldoe je aan alle opleidingseisen van de Nederlandse beroepsvereniging het Koninklijk Actuarieel Genootschap (KAG) voor de titel ‘Actuaris AG’ (AAG).

Kijk voor de overige eisen op de website van het Koninklijk Actuarieel Genootschap.

Duur opleiding

Hoe lang de volledige opleiding duurt, hangt af van je vooropleiding, maar ook van je eigen planning.

Voor beide trajecten geldt dat deze studeerbaar zijn in een 3-jarig curriculum, waarbij je mastervakken combineert met de APC.

Contact

Benieuwd naar jouw persoonlijke programme? Vul dan de CV Quick Scan in onder aanmelding en toelating. Voor het invullen van de CV Quick Scan heb je een scan van je cijferlijst(en) of een overzicht van vakken nodig.