For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Binnen de opleiding is veel aandacht voor technologische ontwikkelingen, zoals artificial intelligence, big data en machine learning. Je leert hoe je de theorie toepast in de actuariële praktijk, waardoor je deze kennis direct kunt inzetten in je werk. Je volgt colleges met studenten van het mastertraject Actuarial Science and Mathematical Finance. Dit zorgt voor een interessante uitwisseling tussen professionals met verschillende achtergronden.

6 kennisgebieden

De vakken beslaan 6 actuariële kennisgebieden:

 1. Levensverzekering
 2. Pensioenen
 3. Schadeverzekering 
 4. Quantitative Riskmanagement
 5. Finance
 6. Data Science

Curriculum

Het volledige studietraject van de AEMAS bestaat uit 11 basisvakken, 3 specialisatievakken naar keuze en een MSc Thesis op één van de kennisgebieden. We houden rekening met je kwantitatieve vooropleiding, zodat je altijd een leertraject op maat krijgt.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Life Insurance Mathematics
  Blok 1
  6

  Leer berekeningen te maken voor levensverzekeringsproducten met behulp van discrete en continue conditionele kasstromen en sterftemodellen.

 • Non-Life Insurance: Statistical Techniques and Data Analytics
  Blok 1
  5

  Maak kennis met de statistische technieken (GLM’s) die worden toegepast voor de pricing van schadeverzekeringen. Naast de theorie bestudeer je en oefen je de implementatie van de technieken in R.

 • Mathematical and Empirical Finance
  Blok 1
  Blok 5
  6

  Krijg een introductie in de beleggings- en portefeuilletheorie, met rentetermijnstructuur, Capital Asset Pricing Model, en pricing van derivaten.

 • Risk Management for Insurers and Pensions
  Blok 1
  Blok 2
  5

  Verdiep je in de principes van (kwantitatief) risicomanagement voor verzekeraars en pensioenen, met o.a. Asset Liability Management, solvabiliteitskapitaal en risicobeheer door herverzekering.

 • Probability Theory and Statistics 3
  Blok 2
  6

  Verdiep je in de fundamenten van klassieke wiskundige statistieken leer werken met statistische basismodellen, van de Centrale Limietstelling tot testen van hypothesen en betrouwbaarheidsintervallen.

 • Actuarial Science of Pensions and Ageing
  Blok 2
  5

  Verdiep je in pensioenstelsels en hoe je actuariële berekeningen uitvoert om pensioenopbouw, premies en reserves te bepalen.

 • Financial Mathematics for Insurance
  Blok 2
  5

  Maak in dit vervolgvak kennis met de basisprincipes van marktwaardering via replicatie, optietheorie, waardering van verzekerings- en pensioenverplichtingen en verdiep je in de onderliggende theorieën.

 • Statistical Learning
  Blok 3
  6

  Dit is een inleidende cursus data science: theorie en toepassing van machine learning met een focus op regressie- en classificatiemethoden. Na afloop kun je al deze methoden in R toepassen.

 • Stochastic Models in Life Insurance
  Blok 5
  6

  Maak kennis met stochastische modellen in levensverzekeringen in discrete en continue tijd, en de toepassing van Markov-modellen in bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

 • Econometrics 1
  Blok 4
  6

  In deze cursus op het kennisgebied data science wordt het meervoudige regressiemodel ontwikkeld met toepassingen voor cross-sectionele data.

 • Risk Theory
  Blok 5
  6

  Verdiep je in risicomodellen voor schadefrequenties, schadehoogtes en totale schadelast in een portefeuille. Daarbij bestudeer je toepassingen met ruïnemodellen en verschillende tariefstelsels, zoals het bonus-malus systeem.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Principles of the Mathematics and Economics of Risk
  Blok 1
  5

  Specialiseer je in schadeverzekering met de principes van risico- en keuzegedrag in verzekeringen en finance.

 • Banking Risk Management
  Blok 2
  5

  Specialiseer je in Quantitative risk management door alle theorieën toe te leren passen in de bankensector.

 • Advanced Mathematics and Economics of Risk
  Blok 3
  5

  Specialiseer je in Quantitative Risk management door een verdieping in de theorieën over risicomaten en afhankelijkheid van risico’s.

 • Financial Accounting in Life Insurance
  Blok 4
  6

  Leer de jaarrekening van een levensverzekeraar opstellen, lezen en uitleggen. Dit vergt voor elk contract een adequate waardering van inkomende premies, spaar- en risicoproces en toepassing van verschillende accountingsystemen.

 • Retirement Savings and Investment Decisions
  Blok 4
  5

  Verdiep je in financierings- en risicoaspecten van bedrijfs- en particuliere pensioenen. Focus op het optimale verbruik en de selectie van portefeuilles gedurende de levenscyclus van een individu.

 • Stochastic Calculus
  Blok 4
  Blok 5
  5

  Verdiep je in de elementen uit de kansrekening, stochastische processen en stochastische calculus die relevant zijn bij de analyse van financiële derivaten.

 • Asset Liability Management - Cases and Skills
  Blok 5
  5

  Leer meer over de praktische implementatie van een Asset Liability Management (ALM)-onderzoek gericht op de match tussen beleggingsbeleid en passiva.

 • Machine Learning in Finance
  Blok 4
  5

  Ontdek hoe machine learning wordt gebruikt in de financiële wereld aan de hand van verschillende real-life toepassingen.

 • Master's Thesis Actuarial Science and Mathematical Finance
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  15

  Met je scriptie op 1 van de 6 kennisgebieden, toets je je kennis, houding en vaardigheid. Je voert zelfstandig een MSc-onderzoek uit, rapporteert hierover op wetenschappelijk verantwoorde wijze en verdedigt de resultaten.

Verplicht vak
Specialisatie

Vrijstellingen mogelijk

Het AEMAS-curriculum sluit goed aan op verschillende kwantitatieve vooropleidingen. Op sommige kennisgebieden is er overlap: dan krijg je vrijstellingen. Dit stellen we vast bij je intake.

Op het totale aantal van 14 vakken + MSc Thesis kan het aantal vrijstellingen oplopen tot:  

Vooropleiding Vrijstelling
BSc + MSc Econometrie van de UvA 8 vakken + Msc-thesis
BSc + MSc EORA  van de RUG 10 vakken + MSc-thesis
BSc + MSc Wiskunde (diverse universiteiten) 4 vakken

NB: Als je een 2e masterdiploma wilt halen, kun je tot 15 EC vrijstelling krijgen, behalve voor de masterthesis. Die moet je altijd volledig afronden.