For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
uva.nl
Executive MSc of Internal Auditing

Carrière

De vraag naar internal auditors blijft groot. Organisaties zien steeds meer de noodzaak van onderzoek naar niet-financiële risico’s, cultuur en gedrag. Intern onderzoek is essentieel bij het borgen van een integere bedrijfsvoering, maar is ook een belangrijke informatiebron voor toezichthouders. Dit maakt de interne auditor tot een onmisbare schakel in goede (corporate) governance. De Executive MSc of Internal Auditing leidt je op voor bijvoorbeeld een functie als (senior) Manager Internal Auditing of als Chief Audit Executive (CAE).

Jouw vaardigheden na het behalen van je MSc

Na een succesvolle afronding van de Executive MSc of Internal Auditing beschik je over vaktechnische en leidinggevende capaciteiten. Ook beheers je de volgende vaardigheden:

  • Je bent in staat een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de bedrijfsprocessen van de organisatie, om zo de kwaliteit van deze processen te monitoren.
  • Je kunt beoordelen in welke mate jouw organisatie erin slaagt om het bedrijfsproces en de daarmee samenhangende risico’s te beheersen.
  • Je overziet de volle breedte van systemen, productie, techniek, marketing en human resources van de organisatie.
  • Je kunt het management inzicht en assurance verschaffen met audits en ander onderzoek.
  • Je kunt oplossingen bieden en aanbevelingen geven over het terugdringen van risico’s.
  • Je kunt een visie ontwikkelen en beleid formuleren over het invoeren en verbeteren van auditing binnen jouw organisatie.

Contact

Heb je vragen over de Executive MSc of Internal Auditing?