For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
uva.nl
Postmaster Actuarial Practice Cycle
Compare programme

Personal Leadership

De module Personal Leadership is gericht op de beroepsmatige competenties van een actuaris. Denk aan samenwerken, communiceren, beïnvloeden, projectmanagement, oordeelvorming en beroepsethiek. De inbedding van de module in de opleiding maakt de APC een unieke opleiding, waarin de praktijkgerichte vakken ook dienen als oefenruimte voor jouw professionele actuariële competenties.

De module Personal Leadership loopt door de hele opleiding heen. Je krijgt trainingen die je kunt toepassen in de vakken die op dat moment spelen. Daarnaast bouw je onder leiding van jouw individuele mentor een competentiedossier op, waarin je reflecteert op jouw individuele professionele ontwikkeling.

'De verregaande integratie van actuarieel inhoudelijke kennis en soft skills is een van de sterke punten van de APC'

Rob van Meurs - docent Personal Leadership 'In de APC heeft Personal Leadership een centrale plaats. De APC-modules bevatten colleges en workshops waarin soft skills als samenwerken, beïnvloeden, adviseren, vasthoudendheid, presenteren, pitchen, slecht nieuws brengen en omgaan met weerstand aan bod komen. Voorafgaand aan de eerste APC-module vul je een vragenlijst in waardoor je je eigen profiel in interactie met anderen leert kennen, de ‘Belbin Teamrollen’-vragenlijst. Deze helpt je om gedrag van mensen in teams te leren zien en sturen.

Je krijgt veel gelegenheid te oefenen in de skills en je ontvangt regelmatig mondelinge en schriftelijke feedback, zowel van mij als van andere inhoudelijke docenten.

De verregaande integratie van actuarieel inhoudelijke kennis en soft skills is een van de sterke punten van de APC en we bereiken dat omdat daar actief op gestuurd wordt, docenten  elkaar vaak kennen, samenwerken en we ons samen verantwoordelijk voelen voor een module. Voor de student is dit zichtbaar in kwalitatief goed onderwijs, korte lijnen en betrokken docenten.'

Copyright: FEB
'Dankzij het vak Personal Leadership heb ik mijn angst voor presenteren overwonnen' Willeke de Tree - Actuaris, DAS Lees wat Personal Leadership voor Willeke heeft betekend
Competentie: Presteren onder druk

Er zijn vele raakvlakken tussen de sport en het actuariaat. Afke van der Wouw, sportpsycholoog, bewegingswetenschappen en performance coach, begeleidt binnen de APC de competentie: presteren onder druk.