For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Je volgt een breed programma waarin onderwijs, onderzoek en praktijkgerichte toepassing gekoppeld zijn. Om complexe verzekeringsvraagstukken vanuit diverse disciplines aan te kunnen pakken, volg je colleges in Financiële Economie, Actuariaat, Recht en Bedrijfskunde.

Curriculum

Het programma is opgebouwd uit een algemeen 1e jaar, met basisvakken en verdiepingsvakken. In het 2e jaar kies je een track en volg je specialisatievakken. Je sluit de master af met een scriptie. Kun je niet kiezen, dan kun je ook beide tracks volgen.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Bedrijfskunde Basisvak
  Blok 1
  3

  Je leert strategieën te analyseren op de inhoud, het proces en de context waarin je ze kunt toepassen. Daarnaast maak je een analyse van de structurele omgevingstrends en hun mogelijke impact.

 • Verzekerings- en Privaatrecht
  Blok 1
  3

  Krijg inzicht in de rol van vermogensrecht bij verzekeringsovereenkomsten en de wetgeving die bepaalt wat er in een polis mag staan.

 • Actuariaat: Kwantificeren van Risico’s
  Blok 2
  3

  Maak kennis met de basisbegrippen die bij het actuariaat horen. Leer hoe je wiskundige en statistische methoden kunt gebruiken om baten en kosten af te wegen en risico’s te berekenen.

 • Financiële Economie Basisvak
  Blok 2
  3

  Je leert hoe de financiële markt werkt en krijgt antwoord op vragen als: Hoe worden aandelen en obligaties beoordeeld en gewaardeerd? Wat is de werking van derivaten? Welke rol speelt de rentemarkt?

 • Financiële Economie Verdieping
  Blok 3
  4

  Je verdiept je in de waardering en beoordeling van financiële producten en de samenstelling van een optimale portefeuille.

 • Verzekeringseconomie
  Blok 4
  4

  Je krijgt een overzicht van theorie en actuele wetenschappelijke bevindingen en leert om deze in de praktijk toe te passen.

 • Enterprise Risk Management
  Blok 5
  4

  Je leert kansen en risico’s te identificeren en hoe je strategieën ontwikkelt om risico’s te vermijden. Daarnaast leer je hoe je voor een samenhangend ERM-beleid zorgt.

 • Governance & Risk Management
  Blok 5
  4

  Je krijgt kennis en inzicht in de belangrijkste bedrijfskundige ontwikkelingen en theorieën en in de maatregelen die verzekeraars of banken moeten nemen als ze in de problemen komen.

 • Case study
  Blok 6
  2

  Je leert op basis van bedrijfskundig onderzoek een strategisch advies te ontwikkelen voor een actuele business case uit de verzekeringswereld of de financiële dienstverlening.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Balans- en Kapitaalmanagement
  Blok 1
  5

  Je leert financiële risico’s van een verzekeraar in kaart te brengen. Ook leer je op basis van de resultaten de strategie voor het balans- en risicomanagement te bepalen.

 • Research Atelier
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  3

  Je gaat aan de slag met je scriptieopzet. In dit proces wordt je begeleid om voorbereid aan je onderzoek te kunnen beginnen.

 • Track specifieke vakken
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  10

  In het 2e jaar kies je een track en volg je specialisatievakken. Kun je niet kiezen, dan kun je ook beide tracks volgen.

 • Scriptie
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  12

  Je voert je eigen scriptieonderzoek uit, hierbij leg je de link tussen theorie (literatuuronderzoek) en praktijk (empirisch onderzoek).

Verplicht vak
Specialisatie

Track Verzekeringskunde

In de track Verzekeringskunde verbreed en verdiep je je verzekeringskennis om complexe verzekeringsvraagstukken aan te pakken. Je volgt specialisatievakken op het gebied van Financiële Economie, Actuariaat, Recht en Bedrijfskunde. Theorie en wetgeving worden uitgebreid toegelicht met praktijkvoorbeelden.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Regulering en Toezicht Financiële Markten
  Blok 1
  5

  Je krijgt inzicht in de huidige regelgeving en toezichtmaatregelen op zowel nationaal als EU-niveau. Deze kennis leer je relateren aan grotere economische achtergronden en thema’s.

 • Specialisatievak Verzekeringsrecht
  Blok 4
  5

  Je krijgt actuele kennis over regelgeving en rechtspraak die je kunt inzetten voor operationeel en strategisch advies, zowel aan de vraag- als aanbodzijde.

Specialisatie

Track Enterprise Risk Management

Ondernemingen staan altijd bloot aan risico’s. Het nemen van risico’s kan ook betere rendementen opleveren. Deze wisselwerking staat centraal in de track Enterprise Risk Management (ERM). Je leert hoe je risico’s binnen een organisatie kunt beheersen.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Operational Risk Management
  Blok 2
  5

  Je leert hoe je calamiteiten kunt voorkomen en de gevolgen kunt beperken als zich toch een crisis voordoet.

 • Strategie en scenarioanalyse
  Blok 4
  5

  Je verdiept je in de hoofdelementen van een bedrijfskundige strategie. Je leert hoe je een Risk Management Strategie ontwikkelt op basis van gedegen scenario-analyses.

Specialisatie
Martijn Minkenberg MSc - Alumnus Enterprise Risk Management
Copyright: FEB
Verzekeringskunde biedt verdieping op academisch niveau en omvat de volle breedte van het verzekeringsvak. Martijn Minkenberg MSc - Alumnus Enterprise Risk Management Lees Martijn's testimonial

Modules en short tracks

Wil je je kennis op een specifiek onderdeel van Enterprise Risk Management of Verzekeringskunde verdiepen of verbreden? Kies dan voor een losse module of een short track. De modules bestaan uit vakken uit de masteropleiding. Een short track is een combinatie van 2 modules. Je kunt ervoor kiezen om zelf modules te combineren of voor een vaste combinatie te gaan.

Persoonlijk en kleinschalig onderwijs

Er is volop gelegenheid om vragen te stellen en om van je medestudenten te leren tijdens cases en groepsdiscussies. Ook ga je zelf aan de slag met de stof en wordt er tijdens groepsdiscussies dieper op ingegaan. In het laatste blok van het eerste jaar werk je samen met je medestudenten aan een real-life case.