For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
uva.nl
Executive MSc in Insurance & Risk
Add to favourites

Inschrijf- en annuleringsvoorwaarden Verzekeringskunde

1. Inschrijving geldt voor de gehele duur van de opleiding: 2 jaar. Bij uitloop van de studie wordt uw inschrijving automatisch verlengd.

2.        

a. Het cursusgeld bedraagt € 8.500 per jaar voor het eerste en tweede jaar.

b. Bij uitloop van de studie wordt halfjaarlijks € 2.500 in rekening gebracht.

3. Annulering of opzegging van de inschrijving kan uitsluitend schriftelijk geschieden en is pas geldig wanneer u hiervan een bevestiging heeft ontvangen. Bij schriftelijke afmelding meer dan 4 weken voor aanvang van de studie bent u € 1.000 administratiekosten verschuldigd. Bij schriftelijke afmelding korter dan 4 weken voor aanvang van de studie en 11 maanden na aanvang van de studie bent u het cursusgeld verschuldigd over het eerste studiejaar. Bij latere afmeldingen bent u ook het over cursusgeld over het tweede jaar verschuldigd.

4. Eventuele vrijstellingen leiden niet tot aanpassing van het cursusgeld. Eerder gevolgde, behaalde en betaalde vakken uit het curriculum kunnen aanleiding geven tot korting op het cursusgeld. De programma directie beslist hierover.

5. Diploma’s worden niet eerder verstrekt dan wanneer aan alle onderwijs- en betalingsverplichtingen is voldaan.

6. De student is ten alle tijden verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

7. Bij onvoldoende aanmeldingen behoudt het Instituut van Executive Programmes zich het recht voor om een programma op een bepaald instroommoment niet te starten. De reeds ingeschreven deelnemers ontvangen hier uiterlijk een maand voor aanvang schriftelijk bericht van. In geval van annulering worden reeds betaalde cursusgelden volledig en zo spoedig mogelijk gerestitueerd.