For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
Postmaster Accountancy

Begeleiding referaat RA-praktijkopleiding

Je kunt aan de Universiteit van Amsterdam terecht voor de begeleiding van je referaat . Dit referaat is onderdeel van het derde jaar van je praktijkopleiding. Hierin laat je zien dat je in staat bent met complexe dilemma’s om te gaan en die te plaatsen in een maatschappelijke context.

Referaatgroepen aan de UvA

Wij verzorgen de begeleiding van je praktijkreferaat in groepjes van minimaal 4 tot maximaal 6 studenten in 6 bijeenkomsten van 3 uur. De referaatbegeleiding valt onder verantwoordelijkheid van prof. dr. Philip Wallage RA en wordt gegeven door PMA-docenten drs. Andries Polman RA en drs. Paul Titshof RA.

Voor wie?

Je bent toelaatbaar tot de referaatgroep als je bent gevorderd tot je zesde semester van de praktijkopleiding. Bij verdediging dient je vijfde semester afgerond te zijn. De referaatgroepen staan open voor zowel alumni van de UvA als alumni van andere universiteiten.

Wanneer?

We kunnen snel schakelen en op korte termijn een referaatgroep starten zodra we tenminste 4 deelnemers hebben. Referaatgroepen vinden in principe plaats één keer in de twee weken op 6 vrijdagen, in overleg van 9.00-12.00, 12.00-15.00 of 15.00-18.00 uur. Er geldt aanwezigheidsplicht voor alle bijeenkomsten.

Waar?

De referaatgroepen vinden plaats op de Amsterdam Business School, gebouw M, Plantage Muidergracht 12, 1018 TV Amsterdam.

Kosten

De kosten voor deelname aan een referaatgroep bedragen 1.950 euro per deelnemer.

Aanmelding

Je kunt je via accountancy@uva.nl aanmelden voor deelname we sturen je dan aanmeldingsformulier en geheimhoudingsverklaring toe.

Meer informatie?

Als je meer wilt weten over de referaatgroepen aan de Universiteit van Amsterdam, neem dan contact op met het secretariaat van de Postmaster Accountancy via accountancy@uva.nl of 020-5254170. Veel informatie over het praktijkreferaat kun je lezen in de ‘Handreiking referaat ten behoeve van de praktijkopleidingen’ van de NBA.

Factsheet:

  • Doorlooptijd:  10-12 weken
  • Bijeenkomsten:  6
  • Groepsomvang:  4 – 6
  • Kosten: 1.950 euro