For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
uva.nl
Accountancy in deeltijd

Aanmelding en toelating

Voordat je je kunt aanmelden voor de MSc Accountancy in deeltijd moet eerst je toelaatbaarheid gecheckt worden. Als je toelaatbaar bent tot de opleiding krijg je van ons te horen of je direct met de master kunt beginnen, of dat je eerst een aantal deficiëntievakken dient af te ronden.

Stap 1: CV Quick Scan

Vul de CV Quick Scan in en upload de gevraagde documenten. Je krijgt dan te horen of je toelaatbaar bent tot de opleiding.

Stap 2: Instroomadvies en Inschrijfformulier

Indien je toelaatbaar bent tot de opleiding, dan ontvang je per e-mail een instroomadvies. In het instroomadvies zit de link naar het inschrijfformulier.

Stap 3: Documenten tonen

Als we je inschrijving hebben ontvangen, krijg je van ons een uitnodiging in de loop van de zomer met het verzoek het volgende te laten zien:

 • originele middelbareschooldiploma's en cijferlijsten;
 • originele hbo-/wo-/post hbo-diploma's en cijferlijsten;
 • paspoort of Europese identiteitskaart.

Toelatingseisen​

Toelating met een WO bachelor

 • Studenten met een UvA-bachelor in Economics & Business Economics of Business Administration, richting Accountancy & Control, worden rechtstreeks toegelaten;
 • Met een wo-bachelor richting Accountancy word je over het algemeen ook rechtstreeks toegelaten tot de master;
 • Voor wo'ers met een ander diploma wordt per student bekeken welke deficiënties gevolgd dienen te worden voor toelating tot het masterprogramma;
 • Voor studenten met een wo-bachelor geldt geen Grade Point Average-eis.

Toelating met een HBO bachelor

 • Vanaf september 2022 geldt als ingangseis voor HBO studenten (naast een afgerond bachelordiploma) een Grade Point Average-eis:
  • HBO AC: vereist cijfergemiddelde jaar 2- jaar 4 minimaal 6,5
  • HBO BE: vereist cijfergemiddelde jaar 2 – jaar 4 minimaal 7,0
  • Alle andere HBO bachelors: vereist cijfergemiddelde jaar 2 – jaar 4 minimaal 7,0
 • Hbo'ers-Accountancy en hbo-BE'ers hebben 4 deficiënties. Als je die vakken hebt afgerond, kun je worden toegelaten tot de master.
 • Voor hbo'ers met een ander diploma dan AC of BE wordt per student bekeken welke deficiënties gevolgd dienen te worden voor toelating tot het masterprogramma. Naast de 4 standaard deficiënties kunnen er één tot drie extra deficiëntievakken worden toegekend. Deze extra deficiënties zijn niet allemaal in deeltijd op vrijdag te volgen.

Deadline inschrijving - start september 2022

Het eerstvolgende instroommoment is september 2022. De deadline voor inschrijving is 1 augustus 2022.

Kosten

De kosten voor Accountancy in deeltijd zijn afhankelijk van je traject en omstandigheden.

 • Deficiëntievakken

  De kosten bedragen voor 2022-2023 € 1.000 per vak van 5 EC:

  • Hbo Accountancy en Bedrijfseconomie (maximaal 4 vakken): cursusgeld maximaal € 4.000.

  • Overige vooropleidingen: afhankelijk van je instroomprogramma. 

 • Master

  Het collegegeld voor collegejaar 2022-2023 bedraagt € 1.882. Voor ieder volgend collegejaar geldt een bedrag van ongeveer dezelfde hoogte; dit wordt jaarlijks vastgesteld. 

  N.B.: Heb je al een master gevolgd of heb je een niet-EU-paspoort, dan kan het zijn dat je een hoger tarief moet betalen. Meer informatie daarover lees je hier.

 • Overige kosten

  De kosten voor syllabi, readers en overige literatuur bedragen ongeveer € 300 per jaar.

Contact

Heb je vragen over de MSc Accountancy in deeltijd?