For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl

Hoe kunnen we je helpen?

Wil je meer weten over de MBA in Healthcare Management? Heb je een specifieke vraag over het curriculum of over de Amsterdam Business School? Neem dan contact met ons op.

Ons team  

Recruitment manager:
Laura Persoons is recruitment manager en verantwoordelijk voor de toelating van nieuwe studenten. Voor vragen over de opleiding, toelating, kosten kan je contact met haar opnemen via telefoon (020 525 4330) of email (admissions-mbahc@uva.nl).

Ms L.F. (Laura) Persoons MA

Faculty of Economics and Business

Institute of Executive Programmes

Programmamanager:
Emma Kroese is programmamanager en is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de opleiding en de contactpersoon voor zittende studenten.

Ms E.M. (Emma) Kroese MSc

Faculty of Economics and Business

Institute of Executive Programmes

Programmadirecteur:
Prof. dr. Jaap van den Heuvel is onze programmadirecteur. Hij is eindverantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de opleiding. Je kan contact met hem opnemen via email  (jvandenheuvel@rkz.nl).

Amsterdam Business School 
Plantage Muidergracht 12 
1018 TV Amsterdam