For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl

In twee jaar je MSc-titel

Ons programma is zó efficiënt opgesteld dat HEAO-ers AC binnen twee jaar hun MSc-titel kunnen halen. En dat is inclusief het deficiëntieprogramma. HEAO-ers BE hebben een uitgebreider deficiëntieprogramma, daarom doen zij er een half jaar langer over.

 

 

Colleges op vrijdag

De colleges van beide programma’s worden op vrijdag verzorgd. Studenten hoeven niet na een inspannende dag werken nog aan te schuiven in de collegezalen, maar kunnen zich op die ene dag concentreren.
Voorafgaand aan de studie wordt een gedetailleerd overzicht verstrekt van de planning van het collegejaar.

Colleges in het Nederlands

De colleges zijn vrijwel uitsluitend in het Nederlands, zowel in het deficiëntieprogramma als in de master. Wel wordt gebruikt gemaakt van Engelstalige literatuur.

Onderzoek en praktijk

De opleiding Control in deeltijd aan de Amsterdam Business School staat bekend als een uitstekende opleiding met een goede balans tussen wetenschap en praktijk. Het onderwijs is 'research-based' wat wil zeggen dat de vakgroep die verantwoordelijk is voor het onderwijs regelmatig publiceert in de meest vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften binnen het vakgebied.

Meer dan 10 jaar ervaring

De opleiding Control in deeltijd verzorgt al meer dan 10 jaar bedrijfseconomisch en bedrijfskundig onderwijs in een intensieve parttime vorm voor werkende studenten. Hierdoor is veel ervaring en kennis opgedaan die vertaald wordt naar de huidige programma’s. Het onderwijs en de begeleiding van de studenten sluit goed aan op de vraag van de studenten. De colleges worden verzorgd door (gepromoveerde) docenten van de Universiteit van Amsterdam en door docenten die werkzaam zijn in het bedrijfsleven.

Tijdsbesteding

Gemiddeld besteedt de student naast de collegedag nog 16 uur per week aan zelfstudie.
Tevens is het van belang dat bij de aanwezigheid bij de colleges is vereist en dat er actieve deelname wordt verlangd. Tijdens de colleges wordt stof behandeld die op het tentamen of in de opdrachten aan de orde komt.