For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Wil je geen volledige opleiding doen, maar wel je kennis verdiepen of verbreden? Dan kun je ervoor kiezen om een of meerdere vakken uit het reguliere bachelor- en masteronderwijs van Economie en Bedrijfskunde (EB) te volgen.

Vakken en rooster

In de digitale studiegids vind je alle informatie over de vakken die EB aanbiedt en de ingangseisen per vak. In de academische jaarkalender kun je zien in welke periode onderwijs, tentamens en hertentamens zijn gepland. Op de roostersite vind je een overzicht van specifieke college- en tentamendata, -tijden en -locaties. In het rooster kun je op vakcode of op vaknaam zoeken.

Ingangseisen

Je kunt vakken via contractonderwijs volgen als je:

  • minimaal in het bezit bent van een vwo-diploma (voor eerstejaarsvakken) en/of een hbo-bachelordiploma (voor hogerejaars bachelor- of mastervakken).
  • voldoet aan eventuele vakspecifieke ingangseisen. Je vindt de eisen in de digitale studiegids.

Let op: voor vakken uit het masterprogramma Econometrics is als extra ingangseis expliciet toestemming van de vakdocent nodig. In de vakbeschrijving in de studiegids vind je het e-mailadres van de docent om toestemming te vragen. Heb je toestemming gekregen? Stuur het bewijs van toestemming samen met je inschrijfformulier op.

Schakelprogramma's 

Als schakelstudent kun je in sommige gevallen via contractonderwijs de openstaande vakken uit je schakelprogramma afronden. Je krijgt via het admissions office of de onderwijsadministratie van UvA Economie en Bedrijfskunde te horen of dit voor jouw schakelprogramma van toepassing is.

Je hebt ook de mogelijkheid om, indien dit voor jou van toepassing is, eventuele extra deficiëntievakken te volgen die buiten het standaard schakelprogramma vallen. Dit geldt met name voor het schakelprogramma Accountancy & Control, waarin de extra deficiëntievakken Financial Accounting 2 (6013B0511), Management Accounting  2 (6013B0514) en Finance 1 for Business (6012B0422) kunnen worden toegekend.

Deficiëntieonderwijs

Ben je je aan het voorbereiden op een postmasteropleiding tot bijvoorbeeld registeraccountant (RA) of registercontroller (RC), dan kun je eventuele deficiënties via contractonderwijs wegwerken.

Inschrijven contractonderwijs

Gebruik het inschrijfformulier om je in te schrijven voor de vakken die je in het collegejaar 2023-2024 wilt volgen. Als je een UvA-studentnummer hebt, vermeld dit dan op het formulier. Het is je eigen verantwoordelijkheid om te controleren of je aan de ingangseisen van een vak voldoet. Als na je inschrijving blijkt dat dat niet zo is, krijg je geen geld terug.

Let op:  Nadat je op submit hebt geklikt, duurt het enige minuten voordat het inschrijfformulier daadwerkelijk is verstuurd. Klik de pagina pas weg als de bevestiging verschijnt dat het formulier is verstuurd.

Werkgroepen

Op het inschrijfformulier geef je aan voor welke werkgroep je kiest. Zit de werkgroep van jouw keuze vol, dan word je voor een andere groep aangemeld. Als er geen plek meer is, annuleren wij je inschrijving en krijg je je geld terug. In het rooster vind je het aantal werkgroepen voor het vak van jouw keuze.

Inschrijving

Je inschrijving wordt tot uiterlijk 3 weken voor aanvang van het betreffende vak in behandeling genomen. Daarna is het niet meer mogelijk om je inschrijving te verwerken. Je inschrijving heeft een geldigheidsduur van maximaal 1 collegejaar en geeft je het recht tot het volgen van 1 collegereeks, 1 tentamen en eventueel 1 herkansing.

Automatische aanmelding (her)tentamens

Als je je inschrijft voor een vak ben je automatisch aangemeld voor het tentamen en een eventueel hertentamen. Na inschrijving krijg je binnen enkele weken een mail met daarin je UvAnetID en een link om je collegekaart aan te vragen. Deze kaart is ook je legitimatiebewijs tijdens het (her)tentamen.

Kosten en annuleringsvoorwaarden

De kosten zijn berekend naar het aantal te behalen European Credits (ECTS). Het tarief voor het collegejaar 2023-2024 is € 200 per ECTS (inclusief tentamengeld). Een vak van 6 ECTS kost dus € 1.200. Annulering van een inschrijving kan alleen schriftelijk via ceb-abs@uva.nl. Als de colleges van het betreffende vak nog niet zijn begonnen, betaal je € 100 van het cursusgeld. Zijn de colleges al begonnen, dan krijg je geen geld terug en betaal je de totale kosten van het cursusgeld.

Contact

Heb je vragen over het contractonderwijs? Neem dan contact met ons op.

Secretariaat CEB
T: +31 20 525 5630
E: ceb-abs@uva.nl