For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
uva.nl

Gerard Niemeijer

Process improvement in healthcare

Samenvatting

Wereldwijd is er discussie over de escalerende kosten van de gezondheidszorg. Hierbij wordt vaak aangenomen dat er een afweging moet worden gemaakt tussen investering in kwaliteit, en kostenreductie. Een van de belangrijkste gezamenlijke uitdagingen binnen de gezondheidszorg is dan ook het vinden van mogelijkheden om zowel de kwaliteit te verhogen als de kosten te beheersen. Kwalitatief goede zorg voegt waarde toe aan wat de patiënt nodig heeft op basis van zijn/haar specifieke omstandigheden. Het reduceren van fouten en gebreken in zorgprocessen leidt tot vermindering van zowel wachttijden, complicaties en gebruik van personele en materiële capaciteit als opnameduur. In de gezondheidszorg is er op die manier een economische relatie en directe verbinding tussen kwaliteit als ‘toegevoegde waarde’ en de verbeterde proceskwaliteit en productkwaliteit van de behandeling. Kwaliteitsverbetering is binnen een kwaliteitsmanagementsysteem een essentieel onderdeel, dat het beste tot uiting komt in een projectmatige aanpak. Gerard Niemeijer beschrijft negen beproefde generieke projectmodellen voor procesverbetering in de gezondheidszorg. Uit zijn onderzoek blijkt dat procesoptimalisatie in een groot aantal projecten leidt tot zowel kwaliteitsverbetering voor de patiënt als financiële baten voor de organisatie.