For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
uva.nl

Inflatie: overheids- of bankentaak?

De Kwestie | Inflatie

In deze aflevering van De Kwestie praten we over de oorlog in Oekraïne en de nasleep ervan. Deze zullen nog lange tijd hun weerslag hebben. Kunnen we nog op dezelfde manier over rentebeleid en inflatie spreken?

We hebben te maken met de hoogste inflatie van de afgelopen decennia, zowel in Europa als in de VS. Waar in de VS de Fed heeft aangekondigd de rente te verhogen, wordt in Europa de deur door de ECB slechts op een kiertje gezet. Maar zal de ECB de rente nog wel verhogen nu er oorlog is in Oekraïne en met alle onzekerheden die dit met zich meebrengt? Wat kunnen De Nederlandsche Bank en de regering doen om de effecten van dit beleid op onze economie te sturen?

Luister de podcast met Roel Beetsma en Aline Schuiling