Programma PMA

De PMA is flexibel geroosterd zodat je je studieduur zelf kunt bepalen.

R-cluster, register

Programma

In de eerste helft van de opleiding wordt diepgaand aandacht geschonken aan Accounting Information Systems (AIS), externe verslaggeving voor accountants, en auditing (inclusief de impact van informatietechnologie op audits). Daarnaast komen actuariële en financiële aspecten aan bod die van belang zijn voor het auditproces.

In de tweede helft van de opleiding wordt ingegaan op de toepassing van AIS in de praktijk (inclusief bijbehorende aspecten als corporate governance en risk management) en op het auditproces en de verplichtingen van de accountant binnen dat proces.

De nominale studieduur van de opleiding bedraagt 2 jaar. In deze variant zijn er in het "busy season" van januari t/m maart vrijwel geen colleges. De student heeft de mogelijkheid om de opleiding in 1,5 jaar or 2 jaar af te ronden. De studieschema's voor beide trajecten vindt je onder "Studieschema's". Informatie over de februari-instroom kan worden opgevraagd bij het programmamanagement.

Jaarindeling

De indeling van het academische studiejaar in semesters en blokken en in onderwijs- en tentamenweken is gepubliceerd op http://student.uva.nl/ecb/az/item/feb-academische-kalender.html

Roosters

Onderwijs- en tentamenroosters worden gepubliceerd op http://rooster.uva.nl

Digitale onderwijsbalie

Kijk voor meer informatie over examen- en studiezaken op http://student.uva.nl/ecb/az

­

Published by  Economics and Business

PMA

25 July 2017