For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl

Pre-master Bedrijfskunde in deeltijd

Voldoe je nog niet aan de toelatingseisen voor de master Bedrijfskunde in deeltijd? Dan kun je bij ons een pre-masterprogramma volgen.

Wat is de pre-master?

Met de pre-master volg je bedrijfskundige vakken en krijg je onderwijs in onderzoeksmethoden en –technieken. Na afronding heb je inzicht in recente wetenschappelijke bedrijfskundige publicaties en kun je zelf een onderzoek opzetten.

Start                   : Februari en september
Duur                   : Maximaal een half jaar
Vakken              : Afhankelijk van je opleiding(en)

CVQuickScan: check je toelaatbaarheid

Academische vooropleiding

Met een academische graad ben je altijd toelaatbaar tot de opleiding Bedrijfskunde in deeltijd. De samenstelling van een eventuele pre-master hangt af van de inhoud van je opleiding.

HBO vooropleiding

Heb je een HBO-bachelordiploma? Dan volg je het pre-masterprogramma. Dit bestaat uit de volgende vakken:

  • Introduction to Business Research
  • Management Research Methods (I en II)
  • Marketing in a Digital Age of Leadership and Management
  • Strategy and Organisation
  • Fundamentals of Corporate Finance (dit is een nieuw premastervak)

Contact opnemen over pre-masterprogramma