Programma Bedrijfskunde in deeltijd

In het programma leer je hoe je actuele bedrijfskundige vragen kunt benaderen op een academisch niveau en hoe je bekende modellen kunt toepassen, maar ook wat de beperkingen van deze modellen zijn. Je krijgt inzicht in internationaal onderzoek naar het succes en het falen van bedrijfskundige oplossingen.

Foto Amsterdam Business School, Gebouw M, Studenten, Roeterseiland

Amsterdam Business School in het centrum van Amsterdam

Brede opleiding met drie tracks

Het oplossen van een bedrijfskundige vraag vereist altijd de inbreng van verschillende vakgebieden. De opleiding is daarom een brede opleiding waarin de tracks strategy, leadership and management en digital business centraal staan. Het programma leidt op tot de academische titel MSc, Master of Science.

Alleen college op vrijdagen

Bij Bedrijfskunde in deeltijd houden we rekening met de drukke werkweek van onze studenten. Daarom worden alle colleges van het programma op vrijdag gegeven tussen 9.00 en 17.00 uur. Zo hoeven studenten dus niet twee keer per week na een inspannende dag werken nog aan te schuiven in de collegezalen, maar kunnen zij zich op die ene studiedag per week concentreren. Op een collegedag worden twee colleges gegeven, een college duurt meestal 3 uur.

Jaarindeling

Ieder cursusjaar is verdeeld in twee semesters en elk semester in drie blokken waarvan twee blokken van acht weken en een blok van vier weken.Een semester loopt van september tot februari en van februari tot juli. Aan het eind van elk blok zijn tentamens gepland.

Neem voor een voorbeeld van de planing van het studieprogramma contact met ons op.

Tijdbesteding

Gemiddeld besteedt een student 20 uur per week aan de opleiding. Dat betekent dat je naast de collegedag moet rekenen op 12-15 uur zelfstudie per week.Tijdens de colleges wordt stof behandeld die op het tentamen of in de opdrachten aan de orde komt en er wordt regelmatig in groepen gewerkt.

Voertaal is Engels

De literatuur voor alle vakken is in het Engels. Door het grote aantal internationale docenten dat lesgeeft in het programma en de internationale studenten die het programma volgen worden de colleges in het Engels gegeven en tentamens in het Engels afgenomen.

Onderwijs gericht op optimale interactie

Het onderwijs in het programma Bedrijfskunde in deeltijd is ingericht voor optimale interactie. Standaard wordt het onderwijs aangeboden in kleine groepen, waardoor tijdens de colleges voldoende mogelijkheid is om op individuele vragen in te gaan. Dit wordt afgewisseld met grotere hoorcolleges, kleinere werkgroepen en individuele begeleiding. Studenten krijgen zo genoeg kans om onderling en met docenten te communiceren en dieper op de stof in te gaan.

Goede begeleiding

De studieadviseur van het programma is het eerste aanspreekpunt voor alle zaken die met jouw studie en jou persoonlijk te maken hebben. Daarnaast neemt het programma je zoveel mogelijk administratieve en organisatorische zaken (die verband houden met jouw studie) uit handen, zodat je je volledig kunt concentreren op het studeren.

Accreditatie

Het masterprogramma is geaccrediteerd door de NVAO.

De Amsterdam Business School is 'triple crown' geaccrediteerd, door EQUIS, AACSB en AMBA.

 

Published by  Economics and Business

Bedrijfskunde in deeltijd / Executive Programme in Management Studies

30 October 2018