For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Met onderstaand formulier vraag je een instroomadvies aan voor de Postmaster Accountancy. Dit is verplicht voor iedereen die toegelaten wil worden tot de opleiding. Voor het opstellen van het advies is het belangrijk dat je in elk geval de cijferlijsten van je Bachelor en Master uploadt. Mocht je nog geen officiële cijferlijst hebben, dan volstaat een studievoortgangsoverzicht. Geef dan bij de opmerkingen wel aan welke vakken je nog gaat doen die niet op het overzicht vermeld staan.
Let op: bij HBO-opleidingen is de propedeusecijferlijst vaak een apart document, vergeet die niet óók te uploaden.
Eventueel extern behaalde relevante certificaten (aan bijvoorbeeld de OU) dien je ook te uploaden. Heb je je volledige bachelor en master aan de UvA doorlopen? Dan hoef je geen cijferlijsten te uploaden en volstaat het om je SIS-nummer op te geven.

Contact
Mocht je vragen hebben neem dan contact op met de Programme Assistant via accountancy@uva.nl of 020-5254170.

Contactgegevens

Privacy

Door deze gegevens te verstrekken stem je ermee in dat de Amsterdam Business School van de Universiteit van Amsterdam jouw gegevens verwerkt. Met het invullen van dit formulier geef je ons toestemming om contact met je op te nemen over je toelaatbaarheid voor de opleiding. Je kunt te allen tijde verzoeken je gegevens te verwijderen. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij verwijzen voor meer informatie naar ons privacy statement zoals deze door de Universiteit van Amsterdam in navolging van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is opgesteld.