For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl

Via dit formulier vraag je een instroomadvies aan voor de RC-opleiding. Voor het opstellen van het advies is het van belang dat je je Bachelor- en Mastercijferlijsten upload. Wij ontvangen ook graag je CV, kopieën van je diploma’s en behaalde certificaten. Aan de hand van jouw aanvraag nemen we contact met je op voor het inplannen van een oriëntatiegesprek. Tijdens het oriëntatiegesprek worden eventuele deficiënties geïnventariseerd en bespreken we op welke termijn je deze vakken kan volgen. Tevens wordt vastgesteld of je aan de toelatingseisen voldoet. Mocht je vragen hebben, neem dan contact op het met programma management via emfc@uva.nl of 020-5254020.

Contactgegevens