For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
Leadership & Management

Sophia Medica

Proof of Concept (PoC) onderzoek naar nascholing huisartsen

Een actuele uitdaging voor Nederlandse huisartsen is dat zij conform wet- en regelgeving de NHG-standaarden moeten beheersen, maar door gebrek aan tijd vaak niet in staat zijn hun kennis over alle standaarden, en vooral de wijzigingen daarin, up to date te houden. Zonder een effectieve manier om vast te stellen op welke standaard(en) de huisarts het meest gebaat is met nascholing, ontstaat de mogelijkheid dat hiaten in de medische kennis van huisartsen niet worden aangepakt.

Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen. 
-  Nederlandse Artseneed 2003

Ontwikkelen educatietool

De Universiteit van Amsterdam is aan deze proof of concept studie begonnen om het nascholingstraject van huisartsen efficiënter en meer evidence-based maken. Doel van het project, genaamd Sophia Medica, is om een educatietool te ontwikkelen waar huisartsen op basis van een kennistoets over de NHG-standaarden aanbevelingen voor nascholing kunnen krijgen.

Door het leveren van gepersonaliseerd advies voor nascholingen hoeft lesstof die reeds bekend is niet opnieuw te worden bestudeerd en worden hiaten in vakkennis effectief en evidence-based aangepakt.

Deelnemers haalbaarheidsstudie gezocht

De UvA voert eerst een haalbaarheidsstudie uit om deze educatietool te valideren. Het doel van deze haalbaarheidsstudie is tweeledig: enerzijds zullen de resultaten van dit onderzoek bijdragen aan de wetenschappelijke literatuur over job knowledge testing. Anderzijds wordt de haalbaarheid onderzocht van een onderneming die deze educatietool eventueel moet gaan lanceren.

Ben je huisarts en zou je graag aan deze studie mee willen doen of ken je een huisarts die eventueel mee zou willen doen aan dit onderzoek? Laat hier contactgegevens achter, zodat wij je een uitnodiging kunnen sturen voor het onderzoek.

 • Achtergrond

  Het onderzoek wordt uitgevoerd door het UvA-instituut Center of Job Knowledge Research (CJKR), een multidisciplinaire denktank en onderzoeksincubator die belanghebbenden uit de academische wereld, de industrie en de overheid wil betrekken om te verduidelijken hoe functiegerelateerde kennis kan worden gebruikt om individuele- en organisatie-leertrajecten te verbeteren.

  Sophia Medica wordt gesubsidieerd door het Academic Proof of Concept Fund Amsterdam, onderdeel van Innovation Exchange Amsterdam. Dit fonds, mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Amsterdam en de UvA, verstrekt subsidies voor het uitvoeren van studies waarin de haalbaarheid van een innovatie of uitvinding getest kan worden. Ook wordt het Sophia Medica project mede-gefinancierd door Entelligence BV.

  Betrokken bij het project

  Dr. Stefan T. Mol - onderzoeksleider

  Dr. Stefan T. Mol is assistant professor in Organizational Behavior en Research Methods aan de Amsterdam Business School en medeoprichter en bestuurslid van Stichting Scilink.

  Dr. Gábor Kismihók - onderzoeker

  Dr. Gábor Kismihók is het hoofd van de Learning and Skills Analytics Research Group bij de Technische Informationsbibliothek (TIB) in Hannover.

  Martin Voerknecht MD - huisarts

  Martin Voerknecht, huisarts en huisartsopleider. Vanuit de behoefte naar meer efficiëntie bij het leren, o.a. door toenemende tijdsdruk, is hij geïnteresseerd geraakt in Sophia Medica. Martin ondersteunt het project met zijn medische kennis & relaties en is ambassadeur van Sophia Medica.

  Ruben Brave - ondernemer

  Ruben Brave is de oprichter van de Entelligence BV, een Nederlandse Business Incubator. Het bedrijf ondersteunt start-ups inzake online media, ICT/automatisering, zorg alsmede LifeLong Learning door pre-seed funding, zakelijk netwerk, executive management, mentoring, coaching en valorisatie-begeleiding.