For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Toelichting instroomadvies

Oplossen van deficiënties

In het instroomadvies geven we aan welke deficiënties je op moet lossen voor je aan de Postmaster Accountancy kunt beginnen. De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) heeft per vakgebied een norm vastgesteld voor zowel de inhoud als het aantal ECTS dat aan het einde van de theoretische accountantsopleiding, oriëntatie ‘Assurance’ moet zijn behaald. Deze eindtermen gelden voor alle Nederlandse universiteiten die de opleiding aanbieden. Universiteiten zijn echter wel vrij in de verdeling van de vakken over bachelor, master en postmaster. Hierdoor vind je bij de ene universiteit wellicht meer of andere deficiënties dan bij de andere.

Aantal ECTS per vakgebied

In onderstaande tabel zie je het aantal ECTS dat je per vakgebied moet hebben behaald in je vooropleidingen (hbo/bachelor/master) om de Postmaster Accountancy te volgen. Heb je in je vooropleidingen minder dan het hier genoemde aantal ECTS behaald, dan heb je één of meer deficiënties op dit gebied. Het kan voorkomen dat je weliswaar voldoende ECTS hebt behaald op een bepaald vakgebied, maar dat de door jou gevolgde vakken inhoudelijk de eindtermen niet afdekken. Ook in dat geval heb je één of meer deficiënties.

  • Voorbeeld 1: je hebt in je vooropleiding(en) 12 ECTS in Internationaal Recht behaald, maar geen Nederlands Recht. In dat geval heb je toch 1 of 2 deficiënties op het gebied van Recht, omdat de eindtermen over het Nederlandse Recht gaan.
  • Voorbeeld 2: je hebt in je vooropleiding(en) 15 ECTS aan Management Accounting & Control behaald, terwijl 18 ECTS vereist is. In dat geval kom je slechts 3 ECTS tekort, maar aangezien de UvA-vakken standaard 5 ECTS (mastervakken) of 6 ECTS (bachelorvakken) bedragen, heb je toch een deficiëntie op dit gebied.
Vakgebied Aantal ECTS benodigd in vooropleidingen
Audit & Assurance 7
Financial Accounting 25
Internal Control & AIS 15
Financiering 13
Management Accounting & Control 18
Strategie, Leiderschap & Organisatie 14
Boekhouden 12
Economie 8
Belastingrecht 12
Gedrag, Ethiek & Besluitvorming 8
Recht 12
Statistiek 8

In het document Eindtermen Accountantsopleidingen 2016 kun je van pagina 27 tot 43 lezen welke inhoudelijke eisen er per vakgebied worden gesteld.