For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl
Verzekeringskunde

Verzekeringskunde (MSc)

De Master Verzekeringskunde van de Universiteit van Amsterdam is een tweejarige academische deeltijd opleiding die bedoeld is voor iedereen die werkzaam is op het gebied van Verzekeringen en Risk Management. De vakken van het masterprogramma zijn ook los te volgen als modules. Raadpleeg voor een overzicht de link links op deze pagina.

De Master Verzekeringskunde kiest voor een multidisciplinair programma waarin naast een breed scala aan theoretische onderdelen ook praktijkcolleges een belangrijke rol spelen.

De vakken van het tweejarige programma kunnen ook los gevolgd worden als modules, of als short tracks; een combinatie van twee vakken over een bepaald onderwerp.

Toegenomen zorgen over financiële risico's vragen meer kennis en inzicht. Deze risico's zien we in de financiële sector, bij banken en verzekeraars, maar ook bij profit- en nonprofit organisaties. Privé personen maken zich zorgen over pensioenen en overige financiële verplichtingen. Regelgeving en toezicht worden aangescherpt, bedrijfsprocessen worden complexer en dynamischer. Dit speelt zich af in een politiek, economisch en maatschappelijk krachtenveld. Managers moeten van veel markten thuis zijn bij het oplossen van praktijkproblemen.

De Master Verzekeringskunde kiest daarom voor een multidisciplinair programma waarin naast een breed scala aan theoretische onderdelen ook praktijkcolleges een belangrijke rol spelen. Multidisciplinaire verdiepingsvakken en een thesis sluiten de opleiding af.

Deze opleiding is daarom bij uitstek geschikt om een universitaire graad in het eigen interessegebied te halen of als tweede Master voor high potentials.

Nieuwe kennis en inzichten opdoen

De Master is opgebouwd vanuit vier deelgebieden:

  1. Financiële economie
  2. Actuariaat, het kwantificeren van risico's
  3. Recht in het bijzonder Financieel recht, Verzekeringsrecht en Algemeen Privaatrecht
  4. Bedrijfskunde.

Instromende studenten hebben op deelgebieden verschillende kennisniveaus. De opleiding richt zich op verbreding van de bestaande kennis en op de ontwikkeling van nieuwe gespecialiseerde kennis. Een hoog academisch niveau wordt gecombineerd met inzicht in praktijksituaties en toepassingsmogelijkheden.

Afhankelijk van de afstudeerrichting kiest de student de verdere specialisatie.

Meerdere specialisaties

In overleg met de programma directie is het is mogelijk om meerdere specialisaties tegelijkertijd te volgen. Er wordt dan een individueel studieplan gecreëerd voor de student. Dit kan een langere studieduur inhouden.

Pre-masterprogramma

Aankomende studenten die met een hbo-opleiding willen beginnen aan Verzekeringskunde, dienen eerst een aantal pre-mastervakken met goed gevolg af te leggen.

Na het volgen van een aantal voorbereidende vakken beschikt de student over voldoende academische vaardigheden, kennis van economie en van kwantitatieve methoden zodat een goede aansluiting wordt bereikt met het masterprogramma van Verzekeringskunde. Een pre-masterprogramma bestaat uit minimaal 14 ECTS.

Neem voor het vaststellen van de invulling van het vakkenpakket van het pre-mastertraject contact op met het opleidingsmanagement van de masteropleiding via vzk@uva.nl.

Het volgen van deficiëntievakken bij bijvoorbeeld de Open Universiteit, of een andere universiteit in Nederland is toegestaan.

Vrijstelling

Vrijstelling van de pre-mastervakken van Verzekeringskunde is mogelijk als de aankomende student eerder voldoende vergelijkbare vakken heeft afgerond. Dit ter beoordeling van het opleidingsmanagement van de masteropleiding.

Collegedagen en –tijden

Om de combinatie van werken en studeren mogelijk te maken, worden de colleges 1 keer per week gegeven op de dinsdag van 15.00 tot 22.00uur. Het cursusjaar start in de eerste week van september en het jaar eindigt in juni/juli. Alle colleges worden op dinsdag gegeven tussen 15.00 en 22.00uur.

De tentamens vinden ook zoveel mogelijk op dinsdag plaats.

Locatie

De colleges en tentamens vinden plaats in het centrum van Amsterdam op twee locaties die op loopafstand van elkaar liggen: De Amsterdam Business School aan de Plantage Muidergracht en de Faculteit van Economie en Bedrijfskunde. Beide locaties zijn gemakkelijk te bereiken en bevinden zich op loopafstand van OV (metro en tram).

Studiebelasting en duur

De studiebelasting bedraagt ongeveer 14 uur per week: 6 uur college en 8 uur voorbereiding.

Certificering

Na het afronden van het programma ontvangt u van de Universiteit van Amsterdam de titel Master of Science (MSc) in Verzekeringskunde. Op het diplomasupplement wordt de specialisatie vermeld evenals het vakkenpakket en de behaalde cijfers.

Kwaliteitsbewaking

De opleiding is geaccrediteerd door de NVAO(Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie) en de Amsterdam Business School heeft een Triple Crown accreditatie en behoort daarmee tot een selecte groep van 76 business schools wereldwijd die de EQUIS, AACSB en AMBA accreditatie hebben.

Evaluaties door studenten en docenten toetsen permanent de kwaliteit van de opleiding. Een raad van advies, branche- en beroepsorganisaties zorgen voor doorverbinding met de praktijk. Examen- en opleidingscommissies monitoren het wetenschappelijk karakter van de opleiding. Docenten uit het werkveld en alumni versterken de dialoog tussen wetenschap en de beroepsgroepen.