For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl
Bedrijfskunde in deeltijd

Inschrijf- en annuleringsvoorwaarden Bedrijfskunde in deeltijd

Bedrijfskunde in deeltijd

Houd rekening met de volgende voorwaarden als je je aanmeldt voor de opleiding.

 1. Alleen een volledige en correct ingevulde aanmelding wordt in behandeling genomen.
 2. Voor Bedrijfskunde in deeltijd bedraagt het cursusgeld in cursusjaar 2019 - 2020 voor het masterprogramma € 17.950, voor het pre-masterprogramma maximaal € 5.400. Na het verstrijken van de nominale studieduur worden verlengingskosten in rekening gebracht. Het programma kan vragen om een aanbetaling.
 3. Zodra je een bevestiging van je toelaatbaarheid hebt ontvangen, is je inschrijving voor de opleiding definitief.
 4. Met het indienen van de inschrijving, verbindt je je aan alle regels en voorschriften van de Universiteit van Amsterdam (UvA), met speciale aandacht voor de regels omtrent fraude en plagiaat en het gegeven dat groepswerk altijd een gezamenlijke inspanning is.
 5. Een verzoek tot vrijstelling van een mastervak kun je pas indienen nadat je bent toegelaten tot de master. Een verzoek tot vrijstelling van een pre-mastervak kun je tijdens de toelatingsprocedure te doen. Dit verzoek wordt afgehandeld voordat je met de pre-master.
 6. Na toelating ben je cursusgeld verschuldigd. Mocht na toelating blijken dat je bent toegelaten op basis van onjuiste of onvolledige gegevens, dan wordt de toelating alsnog en met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt.
 7. De inschrijving geldt voor de duur van de hele opleiding, totdat je afstudeert of opzegt.
 8. Een annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden en is pas geldig na bevestiging van ontvangst door het secretariaat.
 9. Bij ontvangst van je schriftelijke annulering tot een maand voor de start van het semester waarin je instroomt – september dan wel februari – brengen we € 1.000 administratiekosten in rekening. Bij ontvangst van je schriftelijke annulering binnen een maand voor de start van het betreffende semester waarin je instroomt, brengen we het volledige cursusgeld in rekening. Bij annulering ná aanvang van een cursusjaar brengen we ook het volledige cursusgeld in rekening.
 10. Als student ben je te allen tijde verantwoordelijk voor tijdige en volledige betaling van het cursusgeld.
 11. Voor zover bovenstaande voorwaarden in bepaalde situaties geen uitsluitsel bieden, is de decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, na advies van de examencommissie, bevoegd een bindende uitspraak te doen en een passende regeling te treffen.
 12. Bij onvoldoende aanmeldingen behoudt het Instituut van Executive Programmes zich het recht voor om een programma op een bepaald instroommoment niet te starten. De ingeschreven deelnemers ontvangen hier uiterlijk een maand voor aanvang schriftelijk bericht van. In geval van annulering restitueren we cursusgeld dat al is betaald zo snel mogelijk.
 13. Het privacy statement van de Universiteit van Amsterdam is van toepassing.