For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
uva.nl

De opleiding Post-Master Accountancy organiseert op vrijdag 24 juni 2022 van 15:00-17:00 uur een gastcollege Cybersecurity. Hierin komen onder andere cyber risico's en de interne beheersing daarvan maar ook de verantwoordelijkheid van de externe accountant aan de orde. Frank Groenewegen (Deloitte Advisory) en Paul Hamakers (IAF Heineken) brengen dit thema onder de aandacht. De paneldiscussie zal worden geleid door Philip Wallage (Hoogleraar Auditing). Na afloop is er aansluitend een borrel in de A-hal.

Event details of Cybersecurity en de externe accountant
Date 24 June 2022
Time 15:00 -17:00
Location Roeterseilandcampus - gebouw B/C/D (ingang B/C)
Room C0.01

Programma

14:45 - 15:00 uur: Inloop
15:00 - 15:10 uur: Opening
15:10 - 16:15 uur: Sprekers: Frank Groenewegen (Deloitte Advisory) over cyber risico's en de externe accountant en Paul Hamakers (IAF Heineken) over de interne beheersing van cyber risico's.
16:15 - 17:00 uu: Paneldiscussie met Herman van Meel (KPMG) vanuit de rol van de externe accountant
17:00 - 18:00 uur: Borrel

Toegang

Toegang tot het gastcollege is gratis; wel verzoeken we je om je aan te melden via de onderstaande link zodat we zicht hebben op het aantal deelnemers. 

Hopelijk treffen we elkaar op 24 juni!

Jeroen van Raak
Andries Polman
Programmadirectie van de PMA-opleiding

Roeterseilandcampus - gebouw B/C/D (ingang B/C)

Room C0.01

Nieuwe Achtergracht 166
1018 WV Amsterdam