For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
uva.nl

Het nieuwe pensioenstelsel bevat veel uitdagingen die door pensioenuitvoerders worden uitgewerkt. Het pensioenfonds komt een aantal lastige keuzes en misschien zelfs onmogelijke implementaties tegen. Voor jou als actuaris valt daarbij veel te rekenen: aan de systematiek van het invaren, de risicodeling, de solidariteitsreserve en veel andere onderdelen. Maar hoe ga je om met de dilemma’s: hoe herken je ze, hoe kunnen ze worden opgelost, en wat kun je als actuaris doen om de dilemma’s behapbaar te maken?

Event details of Pensioenakkoord & Morele dilemma's
Date 22 April 2022
Time 09:00 -17:00

Tijdens de 1-daagse APC PE-Marathon vergroot je jouw kennis van de nieuwe Pensioenwet en de implementatie ervan, en vergroot je jouw vaardigheid in het herkennen, benoemen en oplossen van modele dilemma’s in een context met veel belanghebbenden. Hierdoor kun je een waardevolle actuariële bijdrage leveren door te signaleren, relevante scenario’s en voorbeelden aan te dragen, en te adviseren over oplossingsrichtingen. Ook kun je meedoen met het maken van gefundeerde keuzes in de belangenafweging tussen deelnemers.

Voor alle actuarissen is dit een heel interessante dag, door de aanpak vanuit de Actuarial Practice Cycle:

  • Een case waarin kennis, praktijk en competenties bij elkaar komen.
  • Teamwork waarbij je op alle onderdelen veel bijleert (pensioenspecialisatie is niet nodig).
  • Begeleiding door experts in wetenschap, praktijk en beroepsethiek.
  • Terug bij de UvA in een prachtige zaal: de Brug tussen gebouw A/B en E.

Praktische informatie

Datum: vrijdag 22 april 2022
Tijd: 09.00 - 17.00 uur
Locatie: Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Roeterseilandcampus
Kosten: € 700* (incl. koffie, thee, lunch)
Taal: Nederlands
Maximum aantal deelnemers: 32
Certificering: Aangevraagd bij KAG voor 7 PE-punten, waarvan 4 PE-punten op het onderwerp Ethiek

* UvA-alumni ontvangen 10% korting. De masterclass is vrijgesteld van btw.

Experts

Drs. Pieter Heesterbeek MSc AAG

'Hoe moet ik onmogelijke voorschriften uitvoeren?'

Pieter Heesterbeek is Senior Principal bij Triple A - Risk Finance, actief als adviserend en certificerend actuaris bij diverse pensioenfondsen. Hij is docent Pensioencertificering in de Postmaster APC aan de UvA. In zijn praktijk komt Pieter heel wat struikelblokken tegen. 'Ik zie ernaar uit dat ik in deze APC PE-Marathon hulp krijg van een groep slimme actuarissen bij kwesties die in de praktijk spelen. De wetenschappers geven slimme uitwerkingen, ik vertaal dat als adviseur naar de pensioentafels, maar ik wil ook helpen om die tafel dan weer leeg te krijgen. Het zijn interessante maar ook heel lastige problemen.'

Stephan van Stalborch MSc AAG

'Meegebouwd aan het pensioenakkoord, maar hoe gaat het verder?'

Stephan van Stalborch is toezichthouder specialist financiële risico’s bij De Nederlandsche Bank. Hij is tevens docent/coach stressbeheersing in de Postmaster APC aan de UvA. Stephan heeft in zijn tijd bij SZW aan de wieg gestaan van het nieuwe pensioencontract. Met de ervaringen van de scherpe onderhandelingen tussen kabinet en sociale partners voorafgaand aan het pensioenakkoord nog helder voor de geest, is Stephan de ideale sparringpartner om de dilemma’s die we tijdens het maken van de casus tegen zullen komen te bespreken. Sinds vorig jaar zomer is Stephan bij DNB onder meer verantwoordelijk voor de implementatie van het toezicht op het nieuwe pensioenstelsel. Dat maakt dat hij extra benieuwd zal zijn naar hoe we met elkaar tot evenwichtige oplossingen zullen komen.

Dr. Servaas van Bilsen

'Deze transitie is zeer omvangrijk en interessant!'

Servaas van Bilsen is Universitair Hoofddocent Actuariële Wetenschappen aan de UvA en betrokken bij Netspar. Hij doceert enkele vakken in de MSc Actuarial Science and Mathematical Finance. Nederland heeft de grootste pensioenpot en één van de beste pensioenstelsels ter wereld. De komende jaren vindt de omvangrijkste systeemtransitie uit de Nederlandse geschiedenis plaats: de pensioentransitie. Om vertrouwen te houden én te versterken in Nederlandse instituties (overheid, toezichthouders, pensioenuitvoerders) is het essentieel om ongewenste effecten te voorkomen. Belangrijke vragen zijn: welke (morele) afwegingen moeten pensioenfondsen maken? En wat zijn de consequenties van deze afwegingen? Deze vragen en nog veel meer vragen komen aan bod tijdens de cursus.

Roos van den Born MSc MBA

'Ik sta voor een moreel dilemma. Hoe herken ik dat sneller en kom ik tot een keuze die ik goed kan verantwoorden?'

Roos van den Born is als directeur van Pronesis ervaren gespreksleider in moreel beraad, en doceert als gastdocent in Personal Leadership in de Postmaster APC van de UvA. 'Ik zie ernaar uit om tijdens de APC PE-Marathon stil te staan bij de morele vragen die naar voren komen bij de uitwerking van het pensioenakkoord en te bespreken op welke wijze een juiste afweging kan worden gemaakt. Bij morele vraagstukken is sprake van botsende waarden. Op welke wijze vul je als actuaris deze waarden in? Het kunnen inhoudelijke waarden zijn vanuit het pensioenakkoord (Wat is solidariteit in deze situatie?), maar ook waarden over de invulling van je rol als actuaris (Hoe handel ik onafhankelijk in deze of vul ik herleidbaarheid in?).'

Drs. Rob van Meurs

'Vaardigheden in het omgaan met integriteitsvraagstukken zijn niet alleen hot, maar ook nodig in deze tijd'

Rob van Meurs is partner van A&O groep en trainer in samenwerkings- en veranderingsvraagstukken. Hij doceert een brede range van competenties in de Postmaster APC van de UvA. De integriteit van de beroepsgroep staat gelukkig nog altijd hoog aangeschreven. Nieuwe dilemma’s maken het noodzakelijk dat de actuaris vaardiger wordt in het vroegtijdig herkennen van die dilemma’s, maar ook richting kan geven aan het bespreken, gezamenlijk onderzoeken en komen tot een keuze. In de APC PE-Marathon maken we daar werk van.