For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl
Verzekerings- en Privaatrecht (Verzekeringskunde)

Verzekerings- en Privaatrecht (Verzekeringskunde)

De Amsterdam Business School biedt modules Risk Management en Verzekeringskunde aan waarmee u uw kennis op een specifiek onderdeel kunt verdiepen of verbreden. De modules bestaan uit vakken uit de tweejarige deeltijd masterprogramma's Risk Management en Verzekeringskunde. Colleges vinden plaats bij de Amsterdam Business School, maar kunnen ook In-company worden gegeven. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Juridische kennis up-to-date

Professionals in de verzekeringsbranche en risk managers kunnen niet zonder de elementaire juridische kennis over hun vakgebied. Welke rol speelt het vermogensrecht bij verzekeringsovereenkomsten? Welke wetgeving bepaalt wat er wel en niet in een polis mag staan? Dit alles komt aan bod bij de module Verzekerings- en Privaatrecht.

Leerdoelen 

  • Kennis over algemeen vermogensrecht.
  • Inzicht in de invloed van aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht op het verzekeringsrecht.
  • Kennis over de verschillende rechtsvormen voor verzekeringsbedrijven.
  • Kennis over het verschil tussen schade- en sommenverzekeringen.
  • Kennis over het indemniteitsbeginsel als grondbeginsel van het schadeverzekeringsrecht.
  • Kennis over polissenrecht.

In de praktijk

Na succesvolle afronding kun je: 

  • juridische aspecten zorgvuldiger meewegen bij beslissingen met betrekking tot de portefeuille, zowel aan vraag- als aanbodzijde van de verzekeringsmarkt;
  • adviseren over vraagstukken uit de praktijk en meedenken over oplossingsrichtingen, bijvoorbeeld op het gebied van onder- en oververzekering, samenloop van verzekeringen, belang, subrogatie, verzwijging en oneigenlijk gebruik van verzekeringen;
  • helder en eenvoudig communiceren over de soms complexe juridische materie.

Meer informatie

Heeft u vragen over deze module of de Executive Master Verzekeringskunde/Enterprise Risk Management (VZK)? Neem dan contact op met het secretariaat van VZK of bezoek een informatieavond.

Ook informeren we u graag over ons in-company aanbod.

Mail vzk@uva.nl of bel 020-525 6132

Facts 

 Data Op dinsdagen vanaf 3 september 15.00-18.00 uur
 Duur  7 hoorcolleges van 3 uur
 Kosten  € 1.500 
 Locatie  Plantage Muidergracht 12 Amsterdam

“Een verzekering is een zeer juridisch getint product. Enige juridische basiskennis is essentieel voor iedereen die in de verzekeringsbranche werkt of verantwoordelijk is voor het risk management van een organisatie.”

Prof. dr. Marc Hendrikse

Verzekerings- en Privaatrecht (Verzekeringskunde)
Type Contract teaching
Mode Part-time, module
Credits ECTS, 7 weeks
Language of instruction Dutch
Starts in September