For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl
Verzekeringseconomie (Verzekeringskunde)

Verzekeringseconomie (Verzekeringskunde)

De Amsterdam Business School biedt modules Risk Management en Verzekeringskunde aan waarmee u uw kennis op een specifiek onderdeel kunt verdiepen of verbreden. De modules bestaan uit vakken uit de tweejarige deeltijd masterprogramma's Risk Management en Verzekeringskunde. Colleges vinden plaats bij de Amsterdam Business School, maar kunnen ook In-company worden gegeven. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Beslissen onder risico en onzekerheid

De module verzekerings- en gedragseconomie biedt niet alleen een overzicht van theorie en actuele wetenschappelijke bevindingen, maar ook handvatten om deze in de praktijk te benutten. Door de focus op de concrete context van de verzekeringsmarkt en de financiële sector, is de module direct toepasbaar. 

Leerdoelen 

  • Kennis van basisbegrippen en standaardbevindingen van de micro-economie met betrekking tot individuele beslissingen onder risico en onzekerheid.
  • Kennis van economische basisprincipes van risicomanagement en verzekeren.
  • Kennis van recente empirische bevindingen die specifiek zijn voor de praktijk van de verzekeringsmarkt.
  • Kennis van prospect-theorie als alternatief voor het traditionele model voor individuele beslissingen onder risico en onzekerheid.
  • Kennis van de invloed van menselijk gedrag op financiële markten.

In de praktijk

Na succesvolle afronding kun je: 

  • theorieën en inzichten over de rol van menselijk gedrag vertalen naar de praktijk van de verzekeringsmarkt en financiële wereld;
  • adviseren over vraagstukken met betrekking tot gedragsaspecten bij financiële beslissingen en meedenken over oplossingsrichtingen bij problemen;
  • adviseren over strategische keuzes om het rendement te verhogen, door rekening te houden met gedragsaspecten in de organisatie, bij klanten en bij stakeholders.

Meer informatie

Heeft u vragen over deze module of de Executive Master Verzekeringskunde/Enterprise Risk Management (VZK)? Neem dan contact op met het secretariaat van VZK.

Ook informeren we u graag over ons in-company aanbod.

Mail vzk@uva.nl of bel 020-525 6132

Facts 

 Datum September tot en met oktober
 Duur  7 hoorcolleges van 3 uur
 Kosten  € 1.500 
 Locatie  Plantage Muidergracht 12 Amsterdam

“Als de ontwikkelingen op de verzekeringsmarkt en in de financiële wereld ons iets leren, dan is het wel dat modern risicomanagement gebaseerd dient te worden op de meest recente inzichten uit de verzekerings- en, in het bijzonder, gedragseconomie.”

Prof. dr. Roger J. A. Laeven

Verzekeringseconomie (Verzekeringskunde)
Type Contract teaching
Mode Part-time
Credits ECTS, 7 weeks
Language of instruction Dutch
Starts in February