For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl
Regulering en Toezicht Financiële Markten (Verzekeringskunde)

Regulering en Toezicht Financiële Markten (Verzekeringskunde)

De Amsterdam Business School biedt modules Risk Management en Verzekeringskunde aan waarmee u uw kennis op een specifiek onderdeel kunt verdiepen of verbreden. De modules bestaan uit vakken uit de tweejarige deeltijd masterprogramma's Risk Management en Verzekeringskunde. Colleges vinden plaats bij de Amsterdam Business School, maar kunnen ook In-company worden gegeven. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Do’s & don’ts voor de verzekeringsbranche

Deze module geeft een actueel en breed overzicht van regulering en toezicht in nationaal en EU-verband. Die kennis wordt gerelateerd aan grotere economische achtergronden en thema’s als marktfalen, systeemrisico’s en consumentenbescherming.

Leerdoelen 

  • Kennis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en lagere regelgeving, zoals het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo) en het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr).
  • Kennis over garantiestelstels, gedrags-, solvabiliteits- en systeemtoezicht.
  • Kennis over het internationale juridische kader, met name gericht op de EU.
  • Kennis over de rol van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) en hun handhavingsinstrumenten.
  • Kennis over het dubbele zorgplichtstelsel en de toepasselijke beloningsregels.

In de praktijk

Na succesvolle afronding kun je: 

  • op managementniveau adviseren over regulering en toezicht;
  • adviseren over de wijze waarop volgens de civiele rechter en de AFM moet worden omgegaan met privaatrechtelijke respectievelijk publiekrechtelijke open gedragsnormen;
  • adviseren over de strategie van bedrijven met betrekking tot corporate governance en business ethics;
  • helder en eenvoudig communiceren over de soms complexe materie.

Meer informatie

Heeft u vragen over deze module of de Executive Master Verzekeringskunde/Enterprise Risk Management (VZK)? Neem dan contact op met het secretariaat van VZK of bezoek een informatieavond.

Ook informeren we u graag over ons in-company aanbod.

Mail vzk@uva.nl of bel 020-525 6132

Facts 

 Data  Op dinsdagen vanaf 3 september 15.00-18.00 uur
 Duur  7 hoorcolleges van 3 uur
 Kosten  € 1.500 
 Locatie  Plantage Muidergracht 12 Amsterdam

"De toezichtwetgeving is niet erg toegankelijk. Het is lastig daarin je weg te vinden en vast te stellen welke regels in jouw situatie van toepassing zijn en hoe invulling moet worden gegeven aan de vele open normen. Deze module geeft inzicht in de complexe materie, en is direct toepasbaar in de praktijk."

Mr. dr. Cees de Jong

Regulering en Toezicht Financiële Markten (Verzekeringskunde)
Type Contract teaching
Mode Part-time
Credits ECTS, 7 weeks
Language of instruction Dutch
Starts in September