For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl
CIA Examen Training

CIA Examen Training

De opleiding Executive MSc of Internal Auditing (EMIA) van de Amsterdam Business School (ABS) organiseert jaarlijks trainingen ter voorbereiding op de CIA-examens voor Part 1, Part 2 en Part 3.

CIA Spring course 2019

De gehele training beslaat 7 dagdelen. Je kunt de gehele training volgen, maar het is ook mogelijk om je in te schrijven voor alleen 1 of 2 parts. De training wordt verzorgd door drs. R.G.M. Bartelink RO CIA CISA CCSA CGAP.

De opzet van de training ziet er als volgt uit:

  • Part 1 -  dinsdag 12 maart & 19 maart 2019 van 18:30u - 21:00u
  • Part 2 -  dinsdag  9 april & 16 april 2019 van 18:30u - 21:00u
  • Part 3 -  dinsdag 21, 28 mei & 4 juni 2019  van 18:30u - 21:00u     

Kosten

Bij de training wordt gebruik gemaakt van de CIA Review boeken van Gleim (meest recente druk). De kosten voor deze boeken en de testprep van de afzonderlijke delen bedragen in totaal circa $ 660 (dit is inclusief handling- en transportkosten). De deelnemers dragen zelf zorg voor de aanschaf van de boeken. Kosten voor deze boeken en de kosten voor het examen zelf zijn voor rekening van de deelnemers.

Voor het volgen van de afzonderlijke Parts wordt € 300 vergoeding per Part gevraagd. Schrijf je in voor alle drie de Parts tegelijk, dan krijg je een eenmalig een korting van € 100 op het totaal. Inschrijven is mogelijk via het aanmeldformulier.

Ben je op dit moment  student van de EMIA-opleiding aan de UvA dan is deelname aan de training geheel kosteloos. Je dient je  wel officieel aan te melden via het aanmeldformulier. Ben je een alumnus van de EMIA-opleiding aan de UvA dan betaal je een eenmalig inschrijfgeld van € 100, ongeacht het aantal dagdelen dat je volgt.  Je dient je wel officieel voor de individuele dagdelen aan te melden via het aanmeldformulier. Je kunt je tot 2 weken voor de start van de trainingsavond kosteloos afmelden. Bij latere afmeldingen wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

CIA examen

Het CIA examen wordt afgenomen door het Institute of Internal Auditors (= IIA). Wereldwijd op meer dan 200 examenplaatsen. Bijna het gehele jaar kan examen afgelegd worden door middel van ‘computer based testing’, zelfs het gewenste tijdstip op de dag kan aangegeven worden. In Nederland wordt het examen afgenomen in de Engelse taal. Inschrijven voor het examen dient te geschieden bij IIA Nederland. Het examen bestaat uit meerkeuze vragen (multiple choice). Tenminste 75% van de vragen dient goed beantwoord te worden. Bepaalde onderwerpen dienen beheerst te worden op ‘professional knowledge level’  (begrijpt het onderwerp en kan het toepassen), andere onderwerpen op ‘awareness knowledge level’ (is bekend met de belangrijkste onderdelen van het onderwerp).

PE uren

Voor iedere 'Part' worden 6-9 PE uren toegekend. Voor de complete examentraining verwerf je dus 21 PE uren. 

Locatie

De locatie waar de trainingen plaatsvinden is:

Universiteit van Amsterdam 

Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Roeterseilandcomplex 

Meer informatie over het CIA-examen, de aanmelding voor het examen,  vrijstellingen et cetera is te vinden op de volgende website: IIA – www.theiia.org

Inschrijven

IIA Nld

The IIA

CIA Examen Training
Type Contract teaching
Mode Part-time
Credits ECTS,
Language of instruction Dutch
Starts in March, April, May, June