CV Quick Scan EMFC

Middels dit formulier vraag je een instroomadvies aan voor de Executive Master Finance & Control (EMFC). Voor het opstellen van het advies is het belangrijk dat je ook je cijferlijsten van je Bachelor en/of Master opleiding upload.
CV, kopieën van je diploma's en vakbeschrijvingen ontvangen we ook graag indien beschikbaar.

Aan de hand van deze aanvraag nemen we contact met je op voor het maken van een oriëntatiegesprek.
Tijdens het oriëntatiegesprek wordt aan de hand van de toelatingscriteria vastgesteld of aan de toelatingseisen wordt voldaan. Eventuele deficiënties worden aan de hand van dit gesprek geïnventariseerd en er wordt met je besproken op welke wijze en op welke termijn deze vakken kunnen worden gevolgd. Daarnaast is er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen en wordt het studieprogramma nader toegelicht.

Mocht je vragen hebben neem dan contact op met het programma management via emfc@uva.nl of 020- 525 4020

Contactgegevens