Pre-Master's Programme (in Dutch)

Accountancy & Control

PLEASE NOTE: this information is only for Dutch-speaking applicants whose prior education was completed at a Dutch educational institution. All information is therefore in Dutch.

Voldoe je niet aan de toelatingseisen voor de masteropleiding Accountancy & Control?

Afhankelijk van je vooropleiding kan je na het behalen van voorbereidende vakken direct toegelaten worden tot de masteropleiding Accountancy & Control. 

WO studenten

Voor wo-studenten (alle opleidingen) wordt een individueel deficiëntie-advies samengesteld op basis van de eerder behaalde vakken. Deze worden beoordeeld middels de cijferlijst die in het online aanmeldformulier wordt gevraagd. Daarbij wordt beoordeeld of de volgende kennis voldoende aanwezig is: financial accounting, management accounting, finance, en recht; daarnaast is kennis van internal control en auditing nuttig. Verder is voldoende kwantitatieve en kwalitatieve methodologische kennis vereist. 

HBO studenten

Voor hbo-studenten zijn een aantal standaard deficiëntie pakketten vastgesteld, afhankelijk van de vooropleiding

 • Studenten met een hbo Accountancy-diploma krijgen een vaststaand schakelprogramma van 20 EC.   
 • Studenten met een hbo Bedrijfseconomie-diploma krijgen een vaststaand schakelprogramma van 30 EC.
 • Studenten met een van de volgende hbo-opleidingen dienen een aantal extra vakken te volgen naast het vaststaand  schakelprogramma van 30 EC
  - Commerciële Economie 
  - Financial Services Management 
  - Financieel Management  
  - Fiscale Economie 
  - International Business & Management Studies 
  - Management Economie Recht 
  - Small Business & Retail Management 
  - Technische Bedrijfskunde   
  - Bestuurskunde
  - Hogere Hotelschool
  - International Hospitality Management
  - Bedrijfskundige Informatica

Deadline aanmelding

De aanmeldingsdeadline voor het schakelprogramma van het academisch jaar 2018-2019 is 1 Juni 2018.

Aanmeldprocedure

Om je aan te melden doorloop je de volgende stappen voor de deadline:

 1. Registreer je voor het schakelprogramma in Studielink  (Bachelor Economics/Business Economics - Schakelprogramma Accountancy en Control)
 2. Meld je aan via het online aanmeldsysteem Embark. Vul het online aanmeldformulier in en voeg alle benodigde documenten toe. Zonder complete online aanmelding via het Embark systeem zal jouw toelatingsverzoek in Studielink niet door ons in behandeling worden genomen, dus deze stap is belangrijk.
 3. Na 3-6 weken krijg je een bericht van het Admissions Office of je wel/niet toegelaten bent tot het programma. 

Collegegeld

Het collegegeld voor 2018-2019 voor het schakelprogramma bedraagt € 34,33 per EC.

Als studenten deficiënties hebben buiten de vakken van de vastgestelde pakketten, kunnen ze deze via Contractonderwijs Economie en Bedrijfskunden volgen, maar ook bij een andere universiteit zoals de Open Universiteit, mits de vakken zijn goedgekeurd als vervangend vak door de opleidingsdirecteur. Dit geldt voor alle vakken die niet binnen de vastgestelde pakketten zitten, dus zowel voor extra vakken (bovenop de 30 EC) als voor vakken die op basis van een individueel advies moeten worden afgerond en niet binnen een standaardpakket vallen.

MSc Accountancy & Control in het kort

De opleiding is interessant voor studenten die door willen studeren en hun kennis op dit gebied willen verdiepen en verbreden op academisch niveau. De opleiding kent twee varianten: de variant Accountancy en de variant Control. Voor beide varianten geldt dat er aansluitend een post-master wordt aangeboden, respectievelijk de opleiding tot Register Accountant en de opleiding tot Register Controller. 

De variant Accountancy is met name interessant voor studenten die een financiële functie ambiëren en interesse hebben in informatiestromen in en vanuit organisaties: hoe verzeker je dat kosten, omzetgegevens, prestatie maatstaven juist, accuraat en tijdig worden gerapporteerd? 

In de variant Control wordt vooral aandacht besteed aan de rol van accounting informatie in het financieel management van organisaties en hoe de informatie gebruikt wordt in het besluitvormingsproces.

Published by  Economics and Business

17 October 2017