Toelating tot de PMA

Toelatingseisen

De Postmasteropleiding Accountancy is slechts af te ronden met een afgeronde WO-masteropleiding (MSc). Dit is derhalve een uitstroomeis. Hieraan voorafgaand zijn de volgende trajecten mogelijk:- HBO-bachelor met schakelpakket- WO-bachelor

In alle gevallen moeten de juiste vakken zijn gevolgd in de vooropleiding. Deze zijn hieronder nader aangeduid bij deficiënties PMA.

Een afgeronde MSc-opleiding (een student mag beginnen op het moment dat hij nog maximaal 18 EC open heeft van de vooropleiding en / of deficiënties samen). De vooropleiding van de student moet tenminste de volgende vakken of equivalenten daarvan en het daaraan verbonden aantal EC omvatten:

Vakgebied  CBoK  Oriëntatie  Totaal
Audit & Assurance  20 10 30
Financial Accounting  20 10 30
Internal Control & Accounting Information Systems  20 10 30
Kernvakgebieden  60 30 90
       
Financiering  16 0 16
Management Accounting & Control  18 0 18
Strategie, Leiderschap en Organisatie  12 2 14
Bedrijfseconomische vakgebieden  46 2 48
       
Boekhouden  12 0 12
Economie  8 0 8
Fiscaliteit  14 0 14
Gedrag, Ethiek en Besluitvorming  8 0 8
Recht  12 0 12
Statistiek  8 0 8
Overige vakgebieden  62 0 62
       
Totaal  168 32 200

Individueel instroomadvies

Voor iedere student die toegelaten wil worden tot de PMA stellen we een bindend instroomadvies op. Hiervoor dien je een kopie van je diploma's, cijferlijsten en vakbeschrijvingen (zowel van bachelor inclusief propedeuse als van master) aan te leveren. Je kunt een verzoek voor een instroomadvies samen met de gevraagde documenten indienen via de volgende link: instroomadvies

Het instroomadvies zal worden opgesteld aan de hand van de wettelijke eindtermen Accountancy, vastgesteld door de CEA. Deze zijn te vinden op hun website. Om een indicatie te krijgen kun je zelf vast de eindtermen bekijken. 

Praktische informatie

Het eerst volgende startmoment is september 2018. Er zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar, het is raadzaam om je op tijd aan te melden. Het is mogelijk om je in te schrijven voor de start per september tot en met 31 juli 2018.

Het aanvragen van een toelatingsadvies voor de start per september 2018 is mogelijk tot en met vrijdag 1 juni 2018.

UvA studenten

Studenten die hun hele vooropleiding aan de UvA hebben gedaan, hoeven geen vakbeschrijvingen aan te leveren. Met een UvA-bachelor Economie en Bedrijfskunde, studierichting Accountancy & Control en een UvA-master Accountancy & Control, specialisatie Accountancy ben je in principe zonder deficiënties toelaatbaar tot de PMA, MITS je in je vrije keuzeruimte alle voor de PMA verplichte keuzevakken hebt gevolgd. Laat dit altijd checken!

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Starten met de PMA

Je mag starten als je niet meer dan 18 ECTS open hebt staan van je vooropleiding en/of deficiënties. Wij raden echter ten zeerste aan om eerst je vooropleiding volledig af te ronden vóórdat je met de PMA start. 

Published by  Economics and Business

19 February 2018