Amsterdamse Internal Auditors

Alumnivereniging voor en door alumni

Introductie 2017

Sinds 1995 bestaat het Executive Internal Auditing Programme aan de Universiteit van Amsterdam. Op 12 april 2002 werd met veel enthousiasme de alumnivereniging ´Auditor´ opgericht. In 2014 is de alumni-organisatie nieuw leven ingeblazen en werd de alumini-organisatie voortgezet onder de naam Stichting Amsterdamse Internal Auditors.

De nieuwe stichting versterkt de band met haar alumni door onder andere twee vaste activiteiten per jaar te organiseren. Concreet worden jaarlijks in juni en november studiebijeenkomsten georganiseerd. De activiteiten worden georganiseerd om verdieping in het vakgebied te bevorderen en de relatie met oud-studenten te koesteren. Dit zijn bij uitstek gelegenheden om elkaar te ontmoeten en het netwerk te versterken.

De volgende bestuursleden zijn op dit moment actief:

Sacha le Feber (Heineken) – Voorzitter

Ellen Klijn (ProRail) - Secretaris

Anthoon Haagsma (UWV)

Martijn Knottnerus (Nutreco) – Penningmeester

Hugo Zwaan (Auditdienst Rijk)

Jolanda Faas (Rabobank)

Huck Chuah (KPMG)

Bob van Kuijck (UvA - programma directeur EIAP)

Enthousiaste alumni die deel willen nemen aan de activiteiten of actief willen worden, kunnen zich richten tot het secretariaat van de opleiding via eiap@uva.nl of de voorzitter van de Amsterdamse Internal Auditors Sacha le Feber via sacha.lefeber@heineken.com

Published by  Economics and Business

EIAP

11 September 2017