Toelating en inschrijving

Introductie 2017

Toelating 

Geïnteresseerd in onze Executive Internal Auditing Programme (EIAP) opleiding? Lees dat eerst de toelatingseisen en vul dan de CV Quick Scan in voorzien van je curriculum vitae en kopieën van relevante diploma's en getuigschriften. Aan de hand van de CV Quick Scan, curriculum vitae en de kopieën van diploma’s wordt nagegaan of je voldoet aan de toelatingscriteria van de EIAP opleiding. 

Deadline inschrijving

De opleiding kent 2 instroommomenten: januari 2018 en september 2018 . Het eerstvolgende startmoment voor het verkorte programma is januari 2018, het volledige programma start per september 2018. 

Verkort programma RA, RE en RC - start januari 2018 of september 2018

Register Accountants (RA’s), Register Controllers (RC’s) en Register IT Auditors (RE’s) kunnen een verkort traject volgen en instromen in januari en sepember.

Voor de start in januari 2018 is het mogelijk om je in te schrijven tot en met vrijdag 15 december 2017.

Voor meer informatie over het verkorte RO programma, klik op de volgende link: curriculum

 

Published by  Economics and Business

Executive Internal Auditing Programme (EIAP)

11 September 2017