Programma

Jaarindeling

Het programma van het EIAP beslaat tweeënhalf jaar. In het curriculum is de opleiding tot CIA (Certified Internal Auditor) opgenomen, zodat de student al in het eerste studiejaar deze internationaal erkende titel op het vakgebied van Internal Auditing kan behalen.

Een studiejaar bestaat uit twee semesters. Elk semester bestaat uit 2 blokken van 8 weken en 1 blok van 4 weken. Elk blok wordt afgesloten met tentamens.

De colleges worden in het Nederlands gegeven. De studie is parttime. U volgt één dag per week, op vrijdag, tussen 09.00 en 17.00 uur colleges.

Flexibiliteit in Certificering

In het eerste studiejaar zijn de RO- en de RE opleiding geïntegreerd. Dit verschaft de student direct al een brede basis in het Auditing vak.Tevens wordt in dit eerste studiejaar alle stof gedoceerd die van belang is voor het behalen van de internationale CIA certificatie en wordt het afleggen van het nationale IIA examen hiervoor gefaciliteerd. Na dit basisjaar kan de student zich specialiseren tot Register Operational Auditor (RO), maar op dat moment ook nog besluiten te switchen naar IT Auditing (RE). In dat laatste geval wordt naast de RE-certificatie ook nog het internationaal erkende CISA certificaat behaald.

Studiebelasting

Gemiddeld besteedt een student 16 tot 20 uur per week aan de opleiding. Dat betekent dat u naast de collegedag moet rekenen op ongeveer 9-13 uur zelfstudie per week.

Afstudeermodule

In het tweede semester van het tweede jaar van de opleiding begint u met de afstudeerscriptie. U verdedigt deze scriptie tijdens een afsluitend mondeling examen voor de examencommissie. Tijdens dit examen wordt niet alleen ingegaan op de scriptie, maar tevens op het hele curriculum van de opleiding.

Verkort programma RA's en RC's

Register Accountants (RA’s), Register Controllers (RC’s) en Register IT Auditors (RE’s) kunnen een verkort traject volgen en instromen in september en februari.

Voor meer informatie over de inhoud van het verkorte EIAP programma, klik op de volgende link: curriculum

Programme Board

De kwaliteit, het wetenschappelijk niveau en de actualiteit van het curriculum wordt bewaakt door de Programme Board.

De leden van de board hebben allen een prominente functie in het werkveld van internal auditing. Zij hebben brede kennis en jarenlange ervaring op het gebied van (internal) auditing, beheersing (control) en veranderingsmanagement. De leden zijn onafhankelijk in die zin dat zij geen deel uitmaken van het docentencorps van de opleiding. De board komt drie keer per jaar samen met het management van de opleiding om de opleiding te evalueren, te toetsen aan de doelstellingen en de actualiteit en advies te geven.

De board bestaat momenteel uit:

J.P.M. (John) Bendermacher RA CIA

Chief Audit Executive ABN AMRO

J.H.J. (Joop) Brakenhoff RA RO

Director Global Audit Heineken

Prof.dr. Ph. (Philip) Wallage RA

Hoogleraar UvA, Partner KPMG Accountants

Mr. C (Charlotte) Insinger MBA Zelfstandig bestuursadviseur en interim bestuurder
P. (Paul) Scholte RA Directeur Auditdienst Rijk
drs. V. (Vincent) Moolenaar Chief Internal Audit Koninklijke Ahold

Mr.drs. G.J. (Gerben) Everts RA

Managing Director AFM

Meer dan 20 jaar ervaring

De opleiding wordt sinds 1995 aangeboden. Inmiddels hebben ruim 485 studenten de opleiding succesvol afgerond.

De ervaring die is opgedaan wordt dagelijks vertaald naar de huidige programma’s. Daarbij verzorgen gerenommeerde docenten uit het bedrijfsleven en uit de academische wereld de colleges. Zo wordt de combinatie van actuele praktijk en academische vaardigheden gewaarborgd.

Onderwijs in kleine groepen

Bij de opleiding staat kleinschaligheid centraal. Onderwijs wordt aangeboden in kleine groepen (tot maximaal 30 studenten), waardoor studenten de kans krijgen onderling en met de docenten te discussiëren en dieper op de stof in te gaan.

Published by  Economics and Business

16 November 2017