Programma

R-cluster, register

Structuur programma

Het programma van de opleiding Amsterdam IT-Audit Programme (AITAP) bestrijkt een periode van circa twee jaar. Gedurende deze periode worden één dag per week colleges gegeven. Een studiejaar bestaat uit twee semesters met elk twee blokken, waarin één tot drie vakken worden gedoceerd. Elk vak wordt afgesloten met een tentamen. De gehele studie wordt afgesloten met een slotexamen, waarin de onder begeleiding tot stand gebrachte scriptie over een IT-audit/control gerelateerd onderwerp wordt verdedigd.

Elk jaar van de opleiding start in september en eindigt in juni. Tussentijdse instroom in feburari is gelet op de modulaire structuur van de opleiding mogelijk. Door de opleiding worden internationaal erkende studies voor Certified Internal Auditor (CIA) en Certified Information System Auditor (CISA) gefaciliteerd, waardoor in circa twee jaar tijd drie kwalificaties kunnen worden bereikt.

De colleges vinden plaats op vrijdag. De collegetijden zijn van 09:00 tot 17:00 uur.

Onderwerpen

AITAP besteedt aandacht aan onderwerpen als:

  • Het uitvoeren van onderzoek en audits;
  • Bestuurlijke Informatie Voorziening en Administratieve Organisatie & Interne Controle;
  • Control Models (waaronder ook soft controls) en Auditing standards;
  • IT Governance, Risk & Compliance en sourcing;
  • Audit en advisory skills voor het beoordelen van de beheersing en het adviseren daarover;
  • Informatietechnologie, basics, advancements en trends;
  • ICT Projectbeheersing en informatiesysteemontwikkeling;
  • Systeem- en procesbeoordeling, waaronder ERP systemen;
  • ICT technische infrastructuren en informatiebeveiliging.

NOREA

NOREA, de beroepsorganisatie voor Register EDP Auditors (RE’s), erkent deze opleiding voor IT Auditors. De opleiding is evenzeer geschikt voor professionals die niet alleen assurance maar ook advisory (consultancy) services bieden, waarin geadviseerd wordt over de beheersing van informatietechnologie en de informatievoorziening in een breed perspectief.

Verkort programma RA's en RC's

Register Accountants (RA’s), Register Controllers (RC’s) en Register Operational Auditors (RO’s) kunnen een verkort traject volgen en instromen in september en februari.

Voor meer informatie over de inhoud van het verkorte AITAP programma, klik op de volgende link: curriculum

Programmaraad

Deze RE-opleiding staat met de RA-opleiding onder toezicht van een specifiek curatorium, bestaande uit vooraanstaande leidinggevenden (waaronder CFO’s, Internal Audit directeuren, audit partners en overheidsofficials). Dit curatorium ziet toe op de kwaliteit van de beide programma’s. Lees meer via onderstaande link.

Published by  Economics and Business

Amsterdam IT-Audit Programme (AITAP)

31 March 2017