FAQ AITAP

Wanneer begint de opleiding?

De opleiding kent 2 instroommomenten: februari en september. Het eerstvolgende startmoment is februari 2018 . Fasttrack studenten hebben de mogelijkheid om te starten per februari 2018 of per september 2018. 

Op welke dagen kan ik onderwijs volgen?

Het onderwijs wordt gegeven op vrijdagen bij de Amsterdam Business School van de Universiteit van Amsterdam,  in het centrum van Amsterdam. De colleges zijn meestal van 9:00 tot 17:00 uur.

Hoe lang duurt de opleiding?

De duur van de opleiding is twee jaar. Indien u een postmaster/initiële opleiding tot Register Operational Auditor (RO), Register Accountant (RA) of Register Controller (RC) heeft afgerond, kunt u de opleiding in voorkomende gevallen in één jaar afronden.

Welke titel behaal ik met de opleiding?

Na het succesvol afronden van de opleiding ontvangt u het opleidingscertificaat van de Amsterdam Business School van de Universiteit van Amsterdam. Mede op grond hiervan kunt u bij de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors (NOREA) de RE titel aanvragen.

Daarnaast bieden wij de studenten de ondersteuning om aanvullend en naar eigen behoefte de internationaal erkende examens voor Certified Internal Auditor (CIA) en/of Certified Information System Auditor (CISA) te doen.

Hoe groot is de studiebelasting?

Gemiddeld besteedt een student 16 tot 20 uur per week aan de opleiding. Dat betekent dat u naast de collegedag moet rekenen op ongeveer 9-13 uur zelfstudie per week.

Wat zijn de toelatingseisen?

Om toegelaten te worden tot de AITAP-opleiding moet u voldoen aan de volgende eisen:

U heeft een academische opleiding afgerond en/of een postdoctoraal/master/initieelstudie, zoals die voor Register Accountant (RA), Register Controller (RC) of Register Operational Auditor (RO) voltooid.

Beschikt over een relevant HBO-diploma + relevant post-HBO-diploma of beschikt u over een relevant HBO-diploma met werkervaring + een GMAT-score van tenminste 600 punten. U kunt in aanmerking komen om toegelaten te worden tot de AITAP opleiding.​

Hoe meld ik me aan voor deze opleiding?

Geïnteresseerd in onze AITAP opleiding? Lees dat eerst de toelatingseisen en vul dan de CV Quick Scan in voorzien van je curriculum vitae en kopieën van relevante diploma's en getuigschriften. Aan de hand van de CV Quick Scan, curriculum vitae en de kopieën van diploma’s wordt nagegaan of je voldoet aan de toelatingscriteria van de opleiding Amsterdam IT-Audit Programme (AITAP). Als je officieel bent toegelaten tot de opleiding word je uitgenodigd om je in te schrijven voor de opleiding met een link naar de online inschrijftool. De inschrijving voor de AITAP opleiding wordt definitief zodra het volledig ingevulde inschrijfformulier is ontvangen.

Wat bedraagt het cursusgeld?

Het cursusgeld wordt jaarlijks vastgesteld. Voor het eerste en het tweede jaar bedraagt het cursusgeld € 11.750,- per jaar (prijspeil 2016-2017). Voor de start per 1 september 2018 bedraagt het collegegeld € 12.500,- per jaar (prijspeil 2018-2019). Voor een eventueel derde collegejaar bedraagt het cursusgeld € 2.500,- per semester. 

Boeken en eventuele andere bijkomende kosten zijn niet in het cursusgeld inbegrepen. De totale kosten voor boeken in het eerste het tweede jaar bedraagt tussen de € 1.800,- en € 2.000,-

Eventuele syllabi zullen digitaal beschikbaar worden gesteld via Blackboard. De kosten voor het externe CIA examen moeten ook apart betaald worden.

Uitgaven voor de opleiding, zoals het cursusgeld en boeken, zijn fiscaal aftrekbaar als persoongebonden aftrek.

Heb ik recht op een vrijstelling op basis van mijn vooropleiding?

Afhankelijk van uw vooropleiding komt u wellicht in aanmerking voor vrijstelling voor bepaalde vakken.

Op basis van het door u ingestuurde verzoek tot toelating met de bijbehorende documenten, ontvangt u van de programmamanager een instroomadvies waarin eventuele vrijstellingen worden vermeld.

Published by  Economics and Business

Amsterdam IT-Audit Programme (AITAP)

17 October 2017