Verzekeringskunde: Enterprise Risk ManagementNieuwe risico’s vragen om nieuwe oplossingen

Toegenomen zorgen over financiële risico's vragen om meer kennis en inzicht. We zien risico's in de financiële sector, bij banken en verzekeraars, maar ook bij profit- en non-profitorganisaties. Regelgeving en toezicht worden aangescherpt, bedrijfsprocessen worden complexer en dynamischer. Managers moeten van veel markten thuis zijn bij het oplossen van praktijkproblemen. De master Verzekeringskunde kiest daarom voor een multidisciplinair programma waarin naast een breed scala aan theoretische onderdelen ook praktijkcolleges een belangrijke rol spelen.

Masterprogramma of Module

Het programma van Verzekeringskunde en Enterprise Risk Management bestaat uit het tweejarige part-time masterprogramma en modules, losse vakken uit het masterprogramma. De colleges worden op dinsdagen in de middag en avond aangeboden.

Modules

Het is ook mogelijk om losse modules te volgen, in plaats van het volledige masterprogramma. Wanneer het studeren je bevalt, kun je alsnog kiezen voor het masterprogramma.In februari 2019 starten de volgende vier modules:

Of bekijk het volledige overzicht van de modules.

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over het deeltijd masterprogramma van Enterprise Risk Management dat in september start neem dan contact met ons op.

Het masterprogramma start in september maar u kunt gedurende het hele cursusjaar vakken uit het programma volgen. Enterprise Risk Management is een afstudeervariant van de master Verzekeringskunde.

Waarom Enterprise Risk Management bij de UvA?

  • Geaccrediteerde opleiding op het gebied van Enterprise Risk Management (NVAO)
  • Modules van 7 weken en een 2 jarig part-time MSc programma
  • Colleges verzorgd door prominente academici en risk experts uit bedrijfsleven
  • Certificaat of MSc diploma van de UvA

Enterprise Risk Management aan de Amsterdam Business School omvat alle essentiële activiteiten om de risico’s te identificeren, te kwantificeren, te beheersen en te financieren op een consistente manier en geldig voor de gehele organisatie.  Studeer ERM als methode om inzicht te krijgen in alle risico’s die een organisatie bedreigen. ERM beperkt zich niet tot een speciale sector, maar bestudeert juist wat de diverse sectoren van elkaar kunnen leren. Waardevolle zaken en lessen uit bijvoorbeeld de financiële sector kunnen ook nuttig zijn voor andere sectoren en omgekeerd.

De student doet kennis op van afzonderlijke risico’s en leert de samenhang tussen risico’s te begrijpen. Hij verdiept zijn kennis van kwantitatieve methoden voor het analyseren van een portefeuille van risico’s en hij leert de interne organisatorische aspecten en externe regelgeving op dit terrein te begrijpen.

Ondernemingen worden bedreigd door de gevolgen van onder andere brand, natuurrampen, stakingen, wisselkoersontwikkelingen, renteschommelingen en schommelingen in grondstofprijzen. Anderzijds ontlenen ondernemingen hun bestaansrecht aan het feit dat door het nemen van risico’s betere rendementen kunnen worden behaald. Risico kan daardoor gezien worden als kans of bedreiging. Nu vraagt de kredietcrisis en de nieuwe regelgeving om een integrale aanpak van risk management.  Deze problematiek staat centraal in Enterprise Risk Management (ERM).

Doelgroep

  • Professio­nals in de risk managementbranche die behoefte hebben aan een verbreding en verdieping van hun kennisgebied.
  • Leergierige personen die in hun praktijk te maken hebben of gaan krijgen met een veelheid aan risico’s. Het onderwijs biedt een theoretische fundering voor de dagelijkse praktijk en werkbare oplossingen voor concrete vraagstukken.

Enterprise Risk Management is een specialisatie van het masterprogramma Verzekeringskunde.

Meer informatie over de modules en over aanmelden staat op de site van de Master in Verzekeringskunde:


Degree programme
MSc
Mode
Part-time
Credits
60 ECTS, 24 months
Language of instruction
Dutch
CROHO code
75000
Accreditation
Verbond van Verzekeraars

Published by  Economics and Business

Enterprise Risk Management