Controlverse

Controlverse is de vereniging van studenten en alumni van de EMFC.

De doelstelling van de vereniging is:

  1. Het onderhouden van de band tussen de controllersopleiding, alumni en studenten
  2. Vanuit de praktijk richting geven aan de ontwikkeling van de controllersopleiding
  3. Onderhouden van een onderling netwerk
  4. Het bijhouden van vakkennis

De leden van Controlverse vormen tezamen een aantekkelijke bundeling van kennis en ervaring. Middels het organiseren van workshops wordt onderlinge discussie en uitwisseling van kennis en ervaring gestimuleerd. Door de bundeling van kennis en ervaring is het tevens een rijk netwerk van contacten.

Alumni van de opleiding kunnen zich aanmelden als lid door het onderstaande formulier in te vullen en te mailen naar het secretariaat van de EMFC. 

Je kan contact opnemen met het alumni bestuur via: controlverse@gmail.com 

 

Published by  Economics and Business

EMFC

19 March 2015