Toelating en inschrijving

R-cluster, register

Toelating

  1. Lees eerst de toelatingseisen 
  2. Download onze brochure
  3. Vul de CV Quick Scan (zie onderstaande link) in voorzien van je curriculum vitae en kopieën van relevante diploma's en getuigschriften.

We nemen aan de hand van de CV Quick scan graag contact met je op voor het maken van een afspraak voor een oriëntatiegesprek. Heb je vooraf vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Oriëntatiegesprek

Tijdens het oriëntatiegesprek wordt aan de hand van de toelatingscriteria vastgesteld of je aan de toelatingseisen voldoet. Eventuele deficiënties worden aan de hand van dit gesprek geïnventariseerd, tevens informeren wij je over de mogelijkheden voor het wegwerken van deze deficiëntie vakken. Daarnaast is er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen en wordt het studieprogramma nader toegelicht.

Inschrijven

Op basis van het oriëntatiegesprek wordt er een toelatingsbericht verstuurd. Wanneer je bent toegelaten tot de EMFC opleiding, onvang je een uitnodiging om je officieel in te schrijven voor de opleiding via onderstaande link.

Inschrijven is ook mogelijk als je eventueel nog deficiënties hebt om weg te werken. Je wordt dan eerst 'voorlopig toegelaten' en pas 'definitief toegelaten' als de deficiënties zijn wegewerkt. 

De opleiding kent 2 instroommomenten: september 2018 en februari 2019.

September 2018

Voor het startmoment per september 2018 is inschrijven is mogelijk tot en met vrijdag 6 juli 2018 via onderstaande link. Er zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar, het is raadzaam om je op tijd aan te melden.

Op zaterdag en zondag 1&2 september 2018 staat de Introductie & Leadership seminar gepland. De eerste colleges starten op vrijdag 7 september 2018.

Let op: UvA studenten dienen zich aan te melden zonder UvA net-ID!

RC voor RA's augustus - augustus/september 2018

Het is voor Register Accountants (alleen de theoretische opleiding tot RA is voldoende) mogelijk aan de Amsterdam Business School een verkort RC-programma te volgen. Deze verkorte opleiding levert ook de titel Executive Master of Finance and Control (MSc) op en afgestudeerden kunnen zich daarna inschrijven bij de Vereniging van Register Controllers en de titel Register Controller (RC) voeren. 

Deadline voor inschrijving voor de verkorte RC opleiding voor RA's is: vrijdag 6 juli 2018. Inschrijven is mogelijk via onderstaande link.

De eerste twee workshops staan gepland eind augustus 2018, colleges starten in de eerste week van september 2018.  

Published by  Economics and Business

EMFC

26 January 2018