Verkort RC-programma voor RA's

Vanaf heden is het voor Register Accountants mogelijk aan de Amsterdam Business School een verkort RC-programma te volgen.

Foto Amsterdam Business School, Gebouw M, Roeterseiland

Verkort RC programma

Deze verkorte opleiding levert ook de titel Executive Master of Finance and Control (MSc) op en afgestudeerden kunnen zich daarna inschrijven bij de Vereniging van Register Controllers en de titel Register Controller (RC) voeren.

Register Accountants (de theoretische opleiding tot RA is voldoende) krijgen een groot aantal vrijstellingen in het programma (bijvoorbeeld voor externe verslaggeving en accounting information systems). Daarmee duurt het cursorisch gedeelte uiteindelijk één jaar. Daarna(ast) moet ook nog een afstudeerscriptie geschreven worden, dus zal de werkelijke tijdsinvestering één tot anderhalf jaar zijn. Binnen de opleiding wordt veel begeleiding gegeven aan studenten bij het schrijven van de scriptie om er voor te zorgen dat dit binnen de nominale tijd gebeurt. Hier wordt al in vroeg in het eerste collegejaar mee gestart.

Deadline inschrijving verkorte RC programma

Deadline voor inschrijving voor de verkorte RC opleiding voor RA's is: vrijdag 29 juni 2018.

De eerste twee workshops staan gepland eind augustus 2018, colleges starten in de eerste week van september 2018.  

Published by  Economics and Business

16 October 2017