Programma

Aankomst per boot

Programma structuur

Het programma van de EMFC bestaat uit twee jaar colleges en het schrijven van een scriptie (6-8 weken). De colleges vinden plaats op vrijdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Een studiejaar bestaat uit twee semesters met elk twee blokken van 7 collegeweken. Elk blok wordt afgesloten met tentamens. Er kan in augustus of februari gestart worden met de opleiding.

Reflective practitioner

Tijdens de colleges wordt een combinatie gemaakt van techniek & theorie gekoppeld aan het uitwerken van praktijkcases. Belangrijk element is de eigen input van studenten en de daarop volgende discussies. Studenten wordt geleerd verder te denken dan de theorie en het eigen bedrijf, maar te werken als 'reflective practitioner'.

Themaseminars

Tijdens de opleiding zijn zes themaseminars gepland. Op de laatste donderdag en vrijdag van augustus en januari, en in juni. Deze tweedaagse seminars vormen een belangrijk onderdeel van de opleiding. Thema's: 

Introduction & Leadership, Logistics & Supply Chain Management, Data Analytics, Information management, Operations Management & Improvement en Leadership vervolg.

Published by  Economics and Business

EMFC

26 January 2018