Veelgestelde vragen

Wanneer begint het cursusjaar?

Het cursusjaar start op dinsdag 4 september 2018. Starten in februari behoort ook tot de mogelijkheden.

Wat is het verschil tussen de MSc Actuarial Science and Mathematical Finance in deeltijd en het Amsterdam Executive Programme Actuarial Science?

De eindtermen van beide trajecten zijn gelijk. Ook het Koninklijk Actuarieel Genootschap maakt geen onderscheid tussen de twee opleidingen. Via beide routes voldoe je, gecombineerd met de APC-opleiding en mits alle onderdelen zijn behaald, aan alle opleidingseisen voor de titel Actuaris AG (AAG).

Welk traject van toepassing is, is afhankelijk van de gevolgde vooropleiding en de voorkeur van de student.

Verschillen Amsterdam Executive Programme Actuarial Science en MSc-opleiding

Amsterdam Executive Programme Actuarial Science

MSc-traject (Premaster en MSc-opleiding)

Geen harde knip tussen bachelorvakken en mastervakken

Harde knip tussen de Premaster (bachelorvakken) en MSc (mastervakken)

Scriptievrijstelling is mogelijk

Scriptievrijstelling is niet mogelijk

Dit programma is een deficiëntieprogramma

 

Vrijstelling slechts mogelijk op grond van vakken behaald aan een andere universiteit

Aantal vrijstellingen niet gemaximeerd

Vrijstellingen in MSc tot maximaal 18 EC

Wordt afgerond met een UvA-certificaat

Wordt afgerond met een NVAO geaccrediteerd MSc-diploma

Op welke dagen kan ik onderwijs volgen?

De opleidingsdag voor de Amsterdam Executive Programme Actuarial Science is dinsdag. Op deze dag worden alle werkcolleges en computerpractica gegeven. De hoorcolleges nemen we voor je op en kunt u thuis op elk gewenst moment terugkijken.

Hoe lang duurt de opleiding?

De duur van de opleiding is afhankelijk van je vooropleiding. Het totale programma bestaat uit 102 EC en is deeltijd goed te doen in 3 jaar. Kom je in aanmerking voor vrijstellingen, dan is je programma korter.

Wat is de voertaal?

De literatuur voor de meeste vakken is in het Engels. Door het grote aantal internationale docenten worden veel colleges in het Engels gegeven en tentamens in het Engels afgenomen. De Postmaster APC wordt alleen in het Nederlands aangeboden.

Hoe groot is de studiebelasting?

De studielast bedraagt ca. 20 uur per week per vak inclusief de college-uren.

Wat zijn de toelatingseisen?

Minimaal een academisch masterdiploma in actuariaat, econometrie, scheikunde, natuurkunde, wiskunde of een vergelijkbare kwantitatieve opleiding.

Voor minder kwantitatieve masteropleidingen zoals economie en/of bedrijfskunde moet je eerst vakken volgen op het gebied van wiskunde en statistiek voordat je kunt worden toegelaten.

De extra deficiënties zijn de volgende vakken uit de eerste twee jaar van de Bachelor of Science in Actuariële Wetenschappen:

Wiskunde 1

6 EC

Wiskunde 2

6 EC

Wiskunde 3

6 EC

Kansrekening en Statistiek 1

6 EC

Kansrekening en Statistiek 2

6 EC

Zie voor de vakomschrijvingen www.studiegids.uva.nl

Genoemde vakken worden helaas niet in deeltijd aangeboden. De vakken kunnen modulair via CEB (Contractonderwijs Economie en Bedrijfskunde) worden gevolgd. Meer informatie hierover vindt je op de website CEB. 

Wat is het cursusgeld?

Het cursusgeld bedraagt € 1.200 per mastervak van 6 EC, € 600 per mastervak van 3 EC en € 3.250 voor de Master’s Thesis. Je betaalt per studiejaar alléén voor de mastervakken die je in dat jaar volgt.

De Amsterdam Executive Programme Actuarial Science is een onbekostigd studieprogramma. Het is niet mogelijk studiefinanciering aan te vragen voor dit programma.

Het cursusgeld is vrijgesteld van BTW.

Het is mogelijk het cursusgeld in termijnen te betalen. Stuur hiervoor een e-mail naar aemas@uva.nl.

Uitgaven voor opleiding zoals lesgeld en uitgaven voor boeken zijn fiscaal aftrekbaar als persoonsgebonden aftrek.

Hoe meld ik me aan voor deze opleiding?

  • Je kunt je online aanmelden bij de Amsterdam Business School zie link onderaan de pagina;
  • Het is niet mogelijk en niet noodzakelijk Studielink te gebruiken voor het aanmelden.

Published by  Economics and Business

20 October 2017