Open programme Verzekeringsrecht verdiepingsvak (Verzekeringskunde)De Amsterdam Business School biedt modules Risk Management en Verzekeringskunde aan waarmee u uw kennis op een specifiek onderdeel kunt verdiepen of verbreden. De modules bestaan uit vakken uit de tweejarige deeltijd masterprogramma's Risk Management en Verzekeringskunde. Colleges vinden plaats bij de Amsterdam Business School, maar kunnen ook In-company worden gegeven. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Verdieping Verzekeringsrecht

Grondige kennis van verzekeringsrecht vergroot de slagkracht van verzekeraars en afnemers. Waar liggen de juridische kansen en valkuilen aan zowel vraag- als aanbodzijde? Hoe voorkom je verzekeringsrechtelijke geschillen in de praktijk? Wat zijn hot topics in de rechtspraak, regelgeving en literatuur? Welke rol speelt de communicatie met de klant via de polis? Verdiep en actualiseer je kennis over verzekeringsrecht met deze module.

Leerdoelen

  • Kennis over verzekerings-rechtelijke leerstukken zoals risicoverzwaring, causaliteit, eigen schuld, eigen gebrek, bereddingsplicht en -kosten, medewerkingsplicht, directie actie, opzegging van verzekeringsovereenkomsten, opschorting van de dekking, het begrip kernbeding;
  • Kennis de regelgeving omtrent verzekeringsvoorwaarden;
  • Kennis over de regels en rechtspraak omtrent de communicatie met klanten en de rol van de polis daarbij; 
  • Kennis van en inzicht in regelgeving en rechtspraak omtrent levensverzekeringen;
  • huwelijks-, vermogens- en erfrecht.

In de praktijk

Na succesvolle afronding kun je:

  • actuele kennis over regelgeving en rechtspraak inzetten voor operationeel en strategisch advies, zowel aan vraag- als aanbodzijde;
  • adviseren over verzekeringsrechtelijke vraagstukken en meedenken over oplossingsrichtingen;
  • vergelijkbare cases aandragen dan wel de wetenschappelijke literatuur op dit terrein benutten bij leerstukken in de praktijk;
  • helder en eenvoudig communiceren over de soms complexe juridische materie. 

Meer informatie

Heeft u vragen over deze module of de Executive Master Verzekeringskunde/Enterprise Risk Management (VZK)? Neem dan contact op met het secretariaat van VZK. Ook informeren we u graag over ons in-company aanbod. Mail vzk@uva.nl of bel 020-525 6132.

Facts 

 Data Februari tot en met maart
 Duur 7 hoorcolleges van 3 uur
 Kosten  € 1.500 
 Locatie  Plantage Muidergracht 12 Amsterdam

“Het verzekeringsrecht maakt een stormachtige ontwikkeling door. Diepgaande kennis van en inzicht in deze ontwikkelingen is van essentieel belang voor iedere jurist die werkzaam is in de verzekeringsbranche.”

Prof.dr. Marc Hendrikse

 


Type
Contract teaching
Mode
Part-time
Language of instruction
Dutch
Starts in
February
Accreditation
Verbond van Verzekeraars

Published by  Economics and Business

Verzekeringskunde en Risk Management