Programma

Kennis van zaken uit de Green Belt opleiding van IBIS UvA is het vertrekpunt in deze opleiding. We lopen in 8 dagen door de DMAIC-stappen waarin aanvullende en verdiepende onderwerpen worden behandeld. Deze zijn op hoofdlijnen:

Define (Definiëren). Verdieping: de rol van verbeterprojecten binnen een bedrijfsstrategie; generieke verbeterrichtingen voor elk proces. Nieuw: persoonlijkheidstypen (MBTI); uitrol van een Lean Six Sigma programma.

Measure (Meten). Verdieping: operationalisatie van problematiek, omgaan met en validatie van historische data; typische problemen in de praktijk; statistische analyse van meetsystemen. Nieuw: generieke CTQ-flowdowns en projecten.

Analyze (Analyseren). Verdieping: procesprestatie in industrie. Nieuw: Box-Cox transformaties voor niet-normale data en haar implicaties op regelkaart en procesprestatie-analyses; exploratieve data-analyse voor identificatie van factoren.

Improve (Verbeteren). Verdieping: evidence based verbeteren in de dienstverlening. Nieuw: chi-kwadraattoetsen en logistische regressie voor categorische CTQ’s; multivariate statistiek; advanced Lean; Design of Experiments; operations management.

Control (Borgen). Verdieping: visueel management; advanced mistake proofing en reliability. Nieuw: geavanceerde statistische procesbeheersing met CUSUM- en EWMA-regelkaarten; change management.

Published by  Economics and Business

14 March 2016