Financiële Economie basismodule (Verzekeringskunde)De Amsterdam Business School biedt modules Risk Management en Verzekeringskunde aan waarmee u uw kennis op een specifiek onderdeel kunt verdiepen of verbreden. De modules bestaan uit vakken uit de tweejarige deeltijd masterprogramma's Risk Management en Verzekeringskunde. Colleges vinden plaats bij de Amsterdam Business School, maar kunnen ook In-company worden gegeven. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Hoe werkt de financiële markt?

Hoe worden aandelen en obligaties beoordeeld en gewaardeerd? Wat is de werking van derivaten? Welke rol speelt de rentemarkt? De basismodule Financiële Economie geeft antwoord.

Leerdoelen 

  • Inzicht in de werking van de financiële markten.
  • Inzicht in obligatieprijzen, yields en de rentetermijnstructuur.
  • Kennis van renterisico.
  • Weten hoe financiële producten, zoals aandelen, opties en obligaties, gewaardeerd en beoordeeld worden.
  • Kennis van rentederivaten (swaps, futures, swaptions).
  • Kennis van de samenhang tussen risico en rendement.

In de praktijk

Na succesvolle afronding kun je: 

  • bijdragen aan een goede rapportage en verantwoording over beleggingsresultaten;
  • adviseren over vraagstukken met betrekking tot financiële producten zoals opties, aandelen en obligaties;
  • helder en eenvoudig communiceren over deze complexe materie.

Meer informatie

Heeft u vragen over deze module of de Executive Master Verzekeringskunde/Enterprise Risk Management (VZK)? Neem dan contact op met het secretariaat van VZK.

Ook informeren we u graag over ons in-company aanbod.

Mail vzk@uva.nl of bel 020-525 6132

 

Facts 

 Data  Oktober t/m december
 Duur  7 hoorcolleges van 3 uur
 Kosten  € 1.500 
 Locatie  Plantage Muidergracht 12 Amsterdam

“Bij beleggen maak je een zorgvuldige afweging tussen risico en rendement. In het belang van verzekerden en deelnemers van pensioenfondsen is het belangrijk dat men de risico’s goed in beeld heeft en beheerst. In de cursus krijg je op basis van de theorie praktijkgerichte oplossingen aangereikt.”

Prof. Dr. Jaap Koelewijn


Type
Contract teaching
Mode
Part-time
Language of instruction
Dutch
Starts in
October

Published by  Economics and Business